อ่าน 1,193 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 130/2556: 25 กันยายน 2556
ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมา

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวว่า ศูนย์ฯ ได้สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา มาตั้งแต่ พ.ศ.2539 และสำรวจต่อเนื่องมาเป็นระยะ ๆ และที่ผ่านมาก็สำรวจได้ข้อมูลมากกว่าแหล่งข้อมูลอื่นใด จึงสามารถประเมินสถานการณ์ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด
          จังหวัดนครราชสีมามีขนาด มีขนาด 20,493.964 ตร.กม. ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีประชากร 2,601,167 คน หรือมากที่สุดในจังหวัดภูมิภาคทั้งหมด มีความหนาแน่นของประชากร 126.92 คนต่อ ตร.กม. มีบ้านอยู่ทั้งหมด 846,385 หน่วย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% - 0.6% เท่านั้น แต่จำนวนบ้านเพิ่มขึ้นปีละ 2.4%-2.7% มาโดยตลอด แสดงว่าการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์มีสูงกว่าการเติบโตของประชากรอย่างเด่นชัด คุณภาพที่อยู่อาศัยย่อมดีขึ้นตามลำดับ โดยมีจำนวนประชากรต่อหน่วย 3.07 คน ขณะที่เป็น 3.7 คนในปี พ.ศ.2548
          ในด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัวปีละ 8% โดยประมาณ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติถึงหนึ่งในสามมาจากภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ รองลงมาจึงเป็นภาคเกษตรกรรมที่ขนาดเพียงหนึ่งในสามของภาคเกษตกรรม อัตราการว่างงานก็ค่อนข้างต่ำ คือ 1.0% เท่านั้น สำหรับรายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 7% ณ ปีล่าสุดคือปี พ.ศ.2553 ซึ่งมากกว่าช่วงปี พ.ศ.2551-52 และเชื่อว่าในช่วงปี 2553-55 ก็ยังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง
          จากการสำรวจข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยพบจำนวน 95 โครงการ รวม 12,538 หน่วย โดยมีมูลค่า 29,103 ล้านบาท หรือหน่วยละ 2.321 ล้านบาท มีเหลือขายอยู่ 4,137 หน่วย ขายได้เดือนละ 418 หน่วย และคาดว่าจะขายได้หมดในเวลาอีก 9.9 เดือนเท่านั้น สถานการณ์โดยรวมถือว่าดี ทั้งนี้หากแยกเป็นกลุ่ม ๆ จะเป็นดังนี้
          1. ในกรณีบ้านเดี่ยว มีเหลืออยู่ 3,442 หน่วย คาดว่าจะขายหมดในเวลา 13.9 เดือน
          2. ในกรณีบ้านแฝด มีเหลืออยู่ 246 หน่วย คาดว่าจะขายหมดในเวลา 26.3 เดือน (ขายช้ามาก)
          3. ในกรณีทาวน์เฮาส์ เหลือ 179 หน่วย คาดว่าจะขายหมดในเวลา 27 เดือน (ขายช้ามาก)
          4. ในกรณีอาคารพาณิชย์ เหลือ 138 หน่วย คาดว่าจะขายหมดในเวลา 1.9 เดือน (ขายดีมาก)
          5. ในกรณีห้องชุด เหลือ 132 หน่วย คาดว่าจะขายหมดในเวลา 1.9 เดือนเช่นกัน (ขายดีมาก)

          จากการประมวลผลจากผู้ที่สนใจตลาดอสังหาริมทรัพย์และอยู่อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง เข้ารับการอบรมกับโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.โสภณ ได้ไปบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ศกนี้ พบว่า
          1. ผู้เกี่ยวข้องประเมินว่า เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา เทียบระหว่างปี พ.ศ.2555 และ 2556 เติบโตเพิ่มขึ้น 4.9%
          2. ผู้เกี่ยวข้องประเมินว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา เติบโตเพิ่มขึ้น 3.7% ในระหว่างปี พ.ศ.2555 และ 2556
          3. ในอนาคต ผู้เกี่ยวข้องประเมินว่าเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2557 จะดีกว่าปี 2556 อยู่ 6.4% ซึ่งเป็นการประเมินที่สูงกว่าการประเมินเทียบกับปีที่แล้ว แต่ทั้งนี้ก็มีบางส่วนที่มีความกังวลว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงกว่าปีนี้
          4. ในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้เกี่ยวข้องประเมินว่า ในปี พ.ศ.2557 น่าจะเติบโตกว่าปี 2556 อยู่ 3.7% เช่นเดียวกับช่วง พ.ศ.2555-2556 แสดงว่ายังเห็นการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่อง เพียงแต่เห็นว่าจะมีการเติบโตต่ำกว่าการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
          คงต้องมีการติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด สำหรับโครงการที่ขายดี มักจะมีการเปิดตัวโครงการเพิ่มเติมอีก จึงเชื่อว่าจะมีการพัฒนาอย่างขนานใหญ่ในอนาคต แต่ก็คงต้องติดตามโดยใกล้ชิด เผื่อจะเกิดภาวะล้นตลาดในอนาคต


แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 100 โครงการ ในจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งสำรวจโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved