อ่าน 977 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 158/2556: 8 พฤศจิกายน 2556
ดร.โสภณ กับการเป็นวิทยากรประเมินค่าทรัพย์สิน
ณ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน ศกนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศอาเซียน ในงานประชุมนานาชาติเรื่องการพัฒนาใหม่ในวงการประเมินค่าทรัพย์สิน ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมนานาชาตินี้มีผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศ โดยวิทยากรเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา สมาคมประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวม 200 คน โดยมีวิทยากรจากทั้งในประเทศ จากสหรับอเมริกา และประเทศไทย (ดร.โสภณ)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved