อ่าน 1,269 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 166/2556: 27 พฤศจิกายน 2556
ประเมินตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างจังหวัด

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในขณะนี้หลายฝ่ายให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดี แต่ความจริงเป็นอย่างไร โดยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีแนวโน้มเป็นเช่นใด
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2537 เปิดเผยว่า ได้ไปสำรวจจากผู้รับการอบรมหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อเร็วๆ ซึ่งส่วนมากเป็นนักธุรกิจในพื้นที่ ได้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจดังนี้:

          1. จังหวัดเชียงราย เศรษฐกิจในปี 2556 เทียบกับปี 2555 ดีขึ้น 6.42% และคาดว่าในปี 2557 จะดีกว่าปี 2556 6.82% ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์พบว่า ตลาดในปี 2556 ดีกว่าปี 2555 6.10% ส่วนในปี 2557 น่าจะดีกว่าปีนี้ 6.87%
          2. จังหวัดอุดรธานี เศรษฐกิจในปี 2556 เทียบกับปี 2555 ดีขึ้น 5.05% และคาดว่าในปี 2557 จะดีกว่าปี 2556 4.36% ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์พบว่า ตลาดในปี 2556 ดีกว่าปี 2555 7.61%ส่วนในปี 2557 น่าจะดีกว่าปีนี้ 6.09%
          3. จังหวัดนครราชสีมา เศรษฐกิจในปี 2556 เทียบกับปี 2555 ดีขึ้น 4.64% และคาดว่าในปี 2557 จะดีกว่าปี 2556 3.60% ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์พบว่า ตลาดในปี 2556 ดีกว่าปี 2555 7.63%ส่วนในปี 2557 น่าจะดีกว่าปีนี้ 4.29%
          4. จังหวัดระยอง เศรษฐกิจในปี 2556 เทียบกับปี 2555 ดีขึ้น 6.62% และคาดว่าในปี 2557 จะดีกว่าปี 2556 11.30% ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์พบว่า ตลาดในปี 2556 ดีกว่าปี 2555 6.11% ส่วนในปี 2557 น่าจะดีกว่าปีนี้ 7.85%
          5. จังหวัดนครศรีธรรมราช เศรษฐกิจในปี 2556 เทียบกับปี 2555 แย่ลง -0.36% และคาดว่าในปี 2557 จะดีกว่าปี 2556 3.97% ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์พบว่า ตลาดในปี 2556 ดีกว่าปี 2555 1.44%ส่วนในปี 2557 น่าจะดีกว่าปีนี้ 1.64%
          6. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เศรษฐกิจในปี 2556 เทียบกับปี 2555 ดีขึ้น 8.43%และคาดว่าในปี 2557 จะดีกว่าปี 2556 6.13% ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์พบว่า ตลาดในปี 2556 ดีกว่าปี 2555 6.25% ส่วนในปี 2557 น่าจะดีกว่าปีนี้ 5.44%

          โดยสรุปแล้ว ทุกจังหวัดข้างต้นต่างเห็นแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น แต่จังหวัดที่เห็นดีที่สุดคงเป็นระยอง ส่วนที่มีแนวโน้มไม่สดใสนักคือนครราชสีมาและนครศรีธรรมราช ในด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์พบว่า ทุกจังหวัดเห็นดีขึ้นโดยจังหวัดที่เห็นดีกว่าเพื่อนก็ยังเป็นระยอง ส่วนที่เห็นแนวโน้มไม่ค่อยสดใสคือนครศรีธรรมราช (1.64%)  อาจกล่าวได้ว่า ทิศทางในแทบทุกจังหวัดยังอยู่ในช่วง "ขาขึ้น" แม้จะไม่ได้คึกคักมากนักก็ตาม 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved