อ่าน 1,017 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 175/2556: 27 ธันวาคม 2556
         ทัวร์อสังหาริมทรัพย์จีน ศึกษาเส้นทาง R3A เชียงรุ้ง-คุนหมิง

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นำทีมคณะดูงานอสังหาริมทรัพย์ และระบบขนส่งในเส้นทาง R3A (หรือ คุนมั่น กงลู่) คือเส้นทางเชื่อมกรุงเทพฯ สู่คุนหมิง ซึ่งมีต้นทางเริ่มจากเมืองเชียงของ ประเทศไทย ผ่านแขวงบ่อแก้วของประเทศลาว สู่แคว้นสิบสองปันนา นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ของประเทศจีน โดยมีระยะทางจากกรุงเทพถึงคุนหมิงรวมกว่า 1,800 กิโลเมตร

          สำหรับการเดินทาง คณะดูงานได้ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงราย และข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และต่อรถเพื่อไปดูระบบการขนส่งจนถึงนครคุนหมิง และเดินทางกลับโดยเครื่องบินจากนครคุนหมิงตรงสู่กรุงเทพมหานคร


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved