อ่าน 570 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 26/2552: 13 สิงหาคม 2552
อาคารชุดกลับมาแรงอีกแล้ว

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ในเดือนกรกฎาคม 2552 นี้ มีจำนวนโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 โครงการ โดยเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมด ไม่มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นเลย โครงการทั้งหมดมีจำนวนหน่วยรวมกันทั้งสิ้น 3,562 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 12,765 ล้านบาท เฉลี่ยหน่วยละ 3.584 ล้านบาท
          โครงการเปิดตัวใหม่หมายถึงโครงการหรือส่วนของโครงการ (phase) ที่เปิดตัวใหม่ ซึ่งอาจเปิดตัวในที่ต่อจากที่ตั้งเดิม หรือในพื้นที่ใหม่ หรืออาจเป็นโครงการเก่าที่ล้มเลิกไปแล้ว และมาเปิดตัวใหม่โดยการ take over ก็ได้ ซึ่งศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้สำรวจและนำเสนอมาโดยตลอดเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2537
          จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้พบว่ามีอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมจำนวน 3,562 หน่วย และในเดือนนี้ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนามากที่สุดอันดับ 1 คือประเภทอาคารชุดเช่นเดียวกับเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่มากถึง 2,031 หน่วย หรือประมาณ 57% ของจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ส่วนการพัฒนาลำดับรองลงมาคือ ประเภททาวน์เฮ้าส์มีการพัฒนาอยู่จำนวน 1,380 หน่วย หรือประมาณ 38.7% ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมด
          ในแง่ของมูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2552 นี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 12,765 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 6,339 ล้านบาท  หากพิจารณาจากระดับราคาขายจะพบว่าส่วนใหญ่มีการเปิดตัวกันมากที่ระดับราคา 0.501-1.000 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหน่วยขายมากถึง 1,424 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด รองลงมา คือ ที่ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท มีจำนวน 889 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด ส่วนอันดับ 3 คือที่ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท มีจำนวน 594 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 17 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด ซึ่งหากรวมจำนวนหน่วยขายที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทแล้ว จะพบว่ามีจำนวนมากถึง 2,907 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 82 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด ส่วนที่ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาทนั้นมีจำนวนหน่วยขายอยู่เพียง 288 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 8 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด  และอีกกลุ่ม คือเน้นที่ระดับราคาแพง โดยเฉพาะลูกค้าที่มีระดับรายได้สูง หรือชาวต่างชาติเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอาคารชุดที่ระดับราคาตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
          บริษัทที่เปิดตัวโครงการใหม่ มักเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญมีจำนวนเพียง 5 บริษัท คือ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ บริษัท  อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง
           เมื่อพิจารณาถึงทำเลที่ตั้ง จะพบว่าในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในจำนวนเพียง 4 โครงการเท่านั้น และมีจำนวน 11 โครงการ ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) เช่น บริเวณถนนวิภาวดี-รังสิต ถนนพหลโยธิน-รามอินทรา ถนนบางพลี-ตำหรุ ถนนราษฎร์บูรณะ และถนนนครอินทร์-พระราม 5 นอกจากนี้ยังมีอีก 2 โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอบนอก เช่น ถนนพุทธมณฑลสาย 4 และถนนเทพารักษ์-บางบ่อ เป็นต้น
           อย่างไรก็ตามในเดือนกรกฎาคมนี้ทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกถึง 136 โครงการ ซึ่งตามตารางที่ 3 นั้น ได้แสดงชื่อโครงการ และที่ตั้งโดยสังเขปไว้ ซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป จะสังเกตได้ว่ามีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริง (ที่มีโบรชัวร์และสำนักงานขายที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจซื้อไปเยี่ยมชม) ยังไม่มี จึงถือเป็นโครงการที่เมื่อเปิดตัวจริง จะได้ดำเนินการสำรวจต่อไป

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved