อ่าน 681 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 138/2557: 17 กันยายน 2557
การดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศเยอรมนี

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในระหว่างวันที่ 16 - 24 กันยายน 2557 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะพาคณะนักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 45 ท่าน ไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้สถานที่ดูงานประกอบด้วย
          ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต: Rathaus City Hall จัตุรัส Romerberg ตลาด และอาคารยุค Timber Frame
          ณ นครชตุทท์การ์ท: จัตุรัส Charlotte Platzer และ Stuttgart Schlossplatz  บริษัทผลิตวัสดุก่อสร้าง
          ณ นครอุลม์เมอร์ มึนสเตอร์: การพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมือง โครงการอาคารชุด
          ณ นครมิวนิค: การพัฒนาใจกลางเมือง โรงงานผลิตรถยนต์ การจัดเทศกาล Oktoberfest โรงงานผลิตอาคารสำเร็จรูป และโครงการบ้านจัดสรร
          การจัดดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการหาทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยมูลนิธิได้จัดประกวดเรียงความ/สุนทรพจน์ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 แล้วในปีนี้ และยังจัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยมูลนิธิถือคติว่า Knowledge Is Not Private Property ดร.โสภณ ก่อตั้งมูลนิธินี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2544ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved