อ่าน 600 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 52/2552: 23 ธันวาคม 2552
ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาขยับสูงขึ้นอีก 0.6% ในเดือนล่าสุด

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนล่าสุด ระหว่างสิ้นเดือนกันยายน – สิ้นเดือนตุลาคม 2552 ปรากฏว่าราคาเพิ่มขึ้น 0.6% ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาตกต่ำมาตลอด 2 ปี จนถึงขีดต่ำสุดในเดือนเมษายน 2552 และตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2552 ปรากฏว่าราคากลับสามารถ “ทรงตัว” ได้แล้ว หากเริ่มฟื้นตัว ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย แต่ถ้ากลับดิ่งเหวต่อไป ก็คงส่งผลร้ายต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
          ผลการสำรวจล่าสุดขององค์กรการเงินเคหะการแห่งสหรัฐอเมริกา (FHFA) พบว่า ราคาบ้านกลับกระเตื้องขึ้น 0.6% ซึ่งถือว่าไม่มากนัก แต่ก็ยังเป็นค่าบวก หากพิจารณาจากภาพรวมจะเห็นได้ว่า ราคาที่อยู่อาศัยเริ่มกระเตื้องขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2535 จนถึงเดือนเมษายน 2550 เป็นเวลารวมถึง 15 ปี และนับแต่นั้นมาราคาที่อยู่อาศัยก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงต่ำสุดในเดือนเมษายน 2552 นับรวมได้ 2 ปีเต็ม และขณะนี้ราคาอยู่ในช่วง “ทรงตัว” ดังกล่าว
          ราคาที่อยู่อาศัย ณ เดือนตุลาคม 2552 นี้เท่ากับราคาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ราคาจะทะยานถึงจุดสูงในเดือนเมษายน 2550 หรืออีก 26 เดือนต่อมา อย่างไรก็ตามหากนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2534 ถึงตุลาคม 2550 พบว่า ราคาที่อยู่อาศัยยังถือว่าเพิ่มขึ้นปีละ 3.7% อย่างไรก็ตามในช่วงที่ราคาอสังหาริมทรัพย์กำลังถีบตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง นับจากเดือนมกราคม 2534 – เมษายน 2550 นั้น อัตราการเพิ่มขึ้นสูงถึงปีละ 5.15% และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่พุ่งขึ้นสูง คือในช่วงเดือนมกราคม 2535 – มกราคม 2549 อัตราการเพิ่มขึ้นต่อปีสูงถึงปีละ 5.9%
          เมื่อเจาะลึกในรายละเอียดจะพบว่า ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2552 ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในแทบทุกภูมิภาค ยกเว้นกลุ่มมลรัฐแอตแลนติกใต้ ซึ่งประกอบด้วยมลรัฐฟลอริดา จอร์เจีย นอร์ทคาโรไลนา เซาท์คาโรไลนา เป็นต้น และกลุ่มมลรัฐตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ อันได้แก่ มลรัฐมิชิแกน วิสคอนซิน อิลลินอยส์ อินเดียนาและโอไฮโอ กลุ่มมลรัฐที่เคยตกต่ำหนักทางซีกตะวันตกแถวมหาสมุทรแปซิฟิก อันได้แก่มลรัฐแคลิฟอร์เนียและอื่น ๆ ราคาในช่วงเดือนที่ผ่านมากลับเพิ่มขึ้นสูงถึง 3.7% ซึ่งนับว่าสูงมากเป็นพิเศษ
          หากพิจารณาช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุด อาจกล่าวได้ว่านับแต่สิ้นเดือนเมษายน 2552 ซึ่งเป็นเดือนที่ราคาที่อยู่อาศัยตกต่ำสูงสุดนับ พอถึงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ซึ่งเป็นเวลา 3 เดือนต่อเนื่องกัน ราคาที่อยู่อาศัยกลับเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย และมาตกต่ำลงเล็กน้อยในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน และสุดท้าย ณ เดือนล่าสุดตุลาคม 2552 ราคากลับตัวเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
          ดังนั้นในช่วง 6 เดือนล่าสุดนี้ จึงเป็นช่วงที่ “เลือดหยุดไหล” และมีอาการ “ทรงตัว” ทำให้มีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นอีก อย่างไรก็ตามก็คงขึ้นอยู่กับกลไกทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา หากมีผลิตภาพ มีแรงดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและสามารถส่งออกได้มากขึ้น ก็ย่อมทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น หาไม่ราคาที่อยู่อาศัยอาจปรับตัวลงอีก


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved