อ่าน 1,197 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 5/2553: 20 มกราคม 2553
ประมวลภาพอสังหาริมทรัพย์โลก 2553

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รวบรวมความเห็นของผู้รู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลก มานำเสนอเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับผู้เกี่ยวข้องในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย
          ประเทศที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษ คือสหรัฐอเมริกา เพราะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยนายเดวิด เลน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์จากนิวยอร์ก ซึ่งเคยมาบรรยายให้รัฐบาลไทยเมื่อปี 2552 เห็นว่า ในภาคที่อาศัยมีความมั่นคงขึ้นแล้ว สถานการณ์กำลังคลี่คลาย ส่วนนายแดน โอวิง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันบริหารทรัพย์สินนานาชาติ (BOMI) กล่าวว่า วิกฤติอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ได้เคลื่อนไปสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์เฃิงพาณิชย์แล้ว  และคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะปรับตัวดีขึ้น 
          นายจิม อามอริน ประธานสถาบันประเมินค่าทรัพย์สินแห่งสหรัฐอเมริกา (Appraisal Institute) ที่นครชิกคาโกกล่าวว่า สหรัฐอเมริกายังมีความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้เสียต่าง ๆ และคงยังไม่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ มากนัก ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังมีอยู่มาก นักลงทุนจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับนายแซนดี กริกส์ ประธานสมาคมการประเมินเพื่อการเวนคืน (International Right of Way Association) ที่มองว่า การพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็ยังดำเนินการต่อไป แต่งบประมาณต่าง ๆ อาจจำกัดในอนาคต
          ส่วน ดร.โจเซฟิน ลิม ประธานสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของทางราชการ (IAAO) มองว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา จะเฟื่องหรือฟุบเป็นหย่อม ๆ ตามทำเล ไม่ได้เป็นไปในแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ ดังนั้นในการลงทุนในแต่ละพื้นที่จึงต้องอาศัยข้อมูลในชุดที่แตกต่างกัน
          สำหรับในระดับนานาชาตินายดูแอน คิสสิกจากสถาบันที่ปรึกษา AECOM นานาชาติ ณ กรุงวอชิงตันกล่าวว่า ในปี 2553 นี้ กิจการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศตะวันตกยังคงวุ่นอยู่กับการทำการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อการจัดการหนี้ นางลิซา เคอราส ประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI) กล่าวว่า ปี 2553 และในอนาคต เป็นศักราชสำคัญของการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อการช่วยการซื้อขายหรือการประเมินค่าทรัพย์สินผ่านระบบเครือข่ายต่าง ๆ
          ทางด้านนายเอ็นริโค แคมปาโนลี แห่งสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ประจำประเทศอิตาลีกล่าวว่า ระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นานาชาติจะมีความเป็นแบบแผนเดียวกันมากขึ้น ทั้งนี้จะช่วยในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติได้  และแนวโน้มนี้ยังจะดำเนินการต่อไปในอนาคต ทำให้อสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดการลงทุนข้ามชาติได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้
          ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของนายเบอร์ทอง วาเซลส์ รองประธานสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินภาคพื้นยุโรปที่มองว่า ข้อจำกัดด้านการเมืองได้ลดน้อยลงไปมากจากการรวมประเทศต่าง ๆ เป็นสหภาพยุโรป ทำให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติเกิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เพียงแต่ในช่วงที่ผ่านมา วิกฤติตลาดโลกอาจทำให้การลงทุนในยุโรปชะงักไปบ้าง ดังนั้น หากเศรษฐกิจเข้าทีเข้าทางกว่านี้ กระแสการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดศักราชใหม่ของอสังหาริมทรัพย์โลก
          ดร.อิสกันดา เห็นว่า การแข่งขันของอสังหาริมทรัพย์ต่างมุมเมืองจะเกิดขึ้น เช่น อสังหาริมทรัพย์ตากอากาศในภูเก็ต เทียบกับบาหลี หรือโกลด์โคสท์ และการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศก็จะเกิดขึ้นมากเช่นกัน สำหรับ การลงทุนอย่างบ้าคลั่งโดยขาดเหตุผลเช่นที่เกิดขึ้นในดูไบในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะหมดไป และกว่าจะกลับมาอีก ก็คงกินเวลาอีกนับ 10 ปี เช่นกัน
          นางลิซา เคอราส ให้ความเห็นสรุปว่า กล่าวว่า ประเทศที่น่าลงทุนในปี 2553 ได้แก่ บราซิล อียิปต์ และเม็กซิโก ซึ่งประเทศเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจน้อย  รวมทั้งประเทศจีนซึ่งยังเติบโตต่อเนื่อง  ในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจได้แก่ การจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอย่างขนานใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศข้างต้น ทำให้โอกาสการลงทุนมีมากขึ้น นอกจากนี้การลงทุนในอาคารอัจฉริยะสีเขียวที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมยังเป็นแนวโน้มใหม่ที่น่าสนใจ
          จากความเห็นของผู้รู้เหล่านี้ชี้ว่า ประเทศไทยคงต้องปรับตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเพื่อการแข่งขันกับนานาชาติ  สินค้าอสังหาริมทรัพย์ไทยในภูเก็ต กรุงเทพมหานครและอื่น ๆ คงต้องอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น นักพัฒนาที่ดินไทย ก็ควรจะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคอื่น โดยควรศึกษาตลาดให้ดีก่อนการลงทุน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved