ดร.โสภณ เดินทางไปประเมินมูลค่าเขื่อนที่เกาะชวา
  AREA แถลง ฉบับที่ 328/2558: วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอินโดนีเซียให้ไปให้ความเห็นต่อแนวทางการประเมินค่าเขื่อนในเขตชวาตะวันตก ใกล้กับนครบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เขื่อนนับเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย

          ท่านที่สนใจเกี่ยวกับเขื่อนและประโยชน์จากเขื่อนต่อป่าไม้ สัตว์ป่าและประชาชน สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://bit.ly/1PoVhQh


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 949 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved