ดร.โสภณ ให้สัมภาษณ์ FM 100.5 “สถานการณ์ล่าสุด ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน”
  AREA แถลง ฉบับที่ 372/2558: วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม  2558 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ให้สัมภาษณ์รายการ Good Morning ASEAN ทาง FM 100.5 ในหัวข้อ "สถานการณ์ล่าสุด ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน" เผยผลสำรวจเจาะลึกอสังหาฯ อาเซียน (จาการ์ตา พนมเปญ โฮจิมินห์ และมะนิลา) 

          ข้อมูลข่าวสารนี้จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ท่านสามารถฟังรายละเอียดได้จาก link นี้: http://www.housingyellow.com/streaming_media.php?dt=2558-12-06&fm=100.5+FM


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 842 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved