ด่วน 10 เดือนปี 59 บ้านเปิดใหม่ 87,165 หน่วย คาดทั้งปีลงทุน -16%
  AREA แถลง ฉบับที่ 432/2559: วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดัชนีสำคัญที่สุดของตลาดที่อยู่อาศัยก็คือ การเปิดตัวโครงการใหม่ ดร.โสภณ เปิดหมดเปลือกโครงการเปิดใหม่ปีนี้ ชะลอตัวลง ทุกฝ่ายพึงสังวรเพราะกำลังซื้อลดลงนั่นเอง

            จากผลการสำรวจภาคสนามอย่างต่อเนื่องแต่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) พบว่า ในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ รวมจำนวน 87,238 หน่วย เฉพาะที่อยู่อาศัยมี 87,165 หน่วย สินค้าที่เปิดขึ้นมาก เป็นในช่วงหลังคือในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 โดยก่อนหน้านั้นเปิดตัวน้อยมากเลย

            ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ 54% ของอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวเป็นห้องชุดถึง 47,357 หน่วย รองลงมาคือทาวน์เฮาส์ 23,216 หน่วย (27%) และจึงเป็นบ้านเดี่ยว 9,812 หน่วยหรือ 11% กรณีนี้แตกต่างกับเชียงใหม่ที่ตลาดส่วนใหญ่ถึงราว 55% เป็นบ้านเดี่ยว ส่วนนกรณีพัทยา ฝั่งตะวันตกของถนนสุขุมวิท สินค้าส่วนใหญ่ราว 70% เป็นห้องชุด และหากเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี้ สินค้าถึง 95% เป็นห้องชุด เพราะที่ดินมีจำกัดกว่า

            เมื่อพิจารณาถึงสินค้าที่เปิดขายมากที่สุดตามระดับราคาก็คือ บ้านราคา 1-2 ล้านบาท โดยมี 27,475 หน่วย หรือ 32% รองลงมาเป็นบ้านราคา 2-3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท บ้านที่เกิน 10 ล้านบาท มีเพียง 708 หน่วย หรือ 3% เท่านั้น แต่ในแง่มูลค่ารวมกันถึง 17% เลยทีเดียว แสดงว่าบ้านระดับบนนั้นเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงมาก โดยส่วนมากเป็นห้องชุด (354 หน่วย) และบ้านเดี่ยว (297 หน่วย)

            เมื่อเจาะลึกลงไปยังประเภทและระดับราคาจะพบว่า ห้องชุดราคา 1-2 ล้านบาท มีอยู่ 17,505 หน่วย ถือว่ามากที่สุด  อาจกล่าวได้ว่าบ้านเดี่ยวมักเปิดขายในราคา 5-10 ล้าน บ้านแฝดมักขายในราคา 3-5 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์ มักขายในราคา 2-3 ล้านบาท สินค้ายังเน้นกลุ่มระดับราคาปานกลางค่อนข้างน้อย แต่ในภาวะขณะนี้ กำลังซื้อตกต่ำลง ทำให้การซื้อขายไม่ไม่ได้คล่องเช่นเดิม

            ในเดือนแรกของการเปิดตัวพบว่า ขายได้ราว 19% ของทั้งหมด ซึ่งนับว่าลดลงจากปีก่อนที่เฉลี่ยที่ 30% แสดงว่าสภาพคล่องในการขายได้น้อยลง ถ้าพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าในเดือนแรก บ้านเดี่ยวขายได้ 11% ทาวน์เฮาส์ขายได้ 26% และห้องชุดมักจะขายได้ถึง 49% นี่อาจถือเป็น "ขีดคั่น" มาตรฐาน หากขายได้ต่ำกว่านี้ ก็ควรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือหากขายได้ในอัตราที่สูงกว่านี้ ก็นับว่าจะดีมาก

            เมื่อนำตัวเลข 10 เดือนมาประมาณการเป็นในรอบ 1 ปี จะพบว่า จำนวนหน่วยขายในปี 2559 จะลดลงกว่าปี 2558 อยู่ 4% จาก 107,990 หน่วย เหลือ 103,165 หน่วย ทั้งนี้นับแต่ปีที่มีตัวเลขสูงสุดในปี 2556 ก็ลดต่ำลงมาโดยตลอด ส่วนมูลค่าการพัฒนาในปี 2559 น่าจะเป็นเงินรวม 363,812 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ถึง -16% เลยทีเดียว การลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะสินค้าราคาแพง (ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป)

            โดยที่จำนวนหน่วยขายในระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ยังลดลงไม่มาก แสดงว่าเศรษฐกิจอาจกำลังปรับตัวค่อย ๆ ดีขึ้น หากไม่มีเหตุร้ายใด ๆ ในปี 2560 และ 2561 ตลาดอสังหาริมทรัพย์คงจะค่อย ๆ ฟื้นตัวได้ ในปัจจุบัน ราคาค่าก่อสร้างก็ไม่ได้เพิ่ม ดอกเบี้ยก็ไม่ได้ขึ้น ราคาน้ำมันก็ไม่ได้ขึ้น แสดงให้เห็นถึงปัจจัยบวกในทางหนึ่ง หากเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นได้จริง ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยคงค่อย ๆ ฟื้นตัว


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,478 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved