AREA จัดงานสัมมนาใหญ่ 3 งานใน 3 ประเทศ
  AREA แถลง ฉบับที่ 437/2559: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่าในช่วงสิ้นปี 2559 - ต้นปี 2560 ศูนย์ข้อมูลฯ จะจัดงานสัมมนาใหญ่ 3 งานประกอบด้วย

            วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ กรุงฮานอย จะจัดงานสัมมนาทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ ฮานอย 2560 โดยได้ส่งคณะนักวิจัยออกสำรวจอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใหม่สดที่สุด โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาวิสาหกิจอสังหาริมทรัพย์ (Institute of Enterprise and Real Estate) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเวียดนาม ศูนย์ข้อมูลฯ มั่นใจว่าข้อมูลที่สำรวจ จะเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่และลึกที่สุดในกรุงฮานอย ประกอบด้วยการวิเคราะห์แยกตามทำเล ประเภทที่อยู่อาศัยและระดับราคา โปรดดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2fXa6zh


 

            วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ตา จะจัดงานสัมมนาทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ จาการ์ตา 2560 โดยในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ จะส่งคณะนักวิจัยชุดใหญ่ออกสำรวจอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใหม่สดที่สุด โดยร่วมมือกับสถาบัน REINCO Stratetic ซึ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาให้กับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ศูนย์ข้อมูลฯ มั่นใจว่าข้อมูลที่สำรวจ จะเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่และลึกที่สุดในกรุงจาการ์ตา ประกอบด้วยการวิเคราะห์แยกตามทำเล ประเภทที่อยู่อาศัยและระดับราคา ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2fyxjK2


 

            วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร จะจัดงานสัมมนาทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพมหานคร 2560 โดยได้ส่งคณะนักวิจัยออกสำรวจอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใหม่สดที่สุด ทั้งนี้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 ศูนย์ข้อมูลฯ มั่นใจว่าข้อมูลที่สำรวจ จะเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่และลึกที่สุดในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยการวิเคราะห์แยกตามทำเล 78 แห่ง ประเภทที่อยู่อาศัย (6 ประเภท) และระดับราคา (8 ระดับราคา)โปรดดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2fiJ3xa


 

            ดร.โสภณ กล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลฯ ให้ข้อมูลความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินงบประมาณแผ่นดินแม้แต่น้อย แต่ได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้เพื่อการวางแผนของประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน นักลงทุน และประชาชนทั่วไปอีกด้วย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,484 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved