ดร.โสภณ ไปประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์นครดานัง
  AREA แถลง ฉบับที่ 460/2559: วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้พาคณะไปประเมินค่าทรัพย์สินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในนครดานัง ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้นักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย เป็นผู้มาว่าจ้างให้ทำการประเมินค่าทรัพย์สิน โดยในครั้งนี้นับเป็นการทบทวนราคาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว


            อนึ่ง ดร.โสภณ และศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับงานประเมินค่าทรัพย์สินและสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์มาหลายครั้งในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และอื่น ๆ รวมทั้งประเทศในทวีปอาฟริกา และอเมริกาใต้อีกด้วย ศูนย์ข้อมูลฯ พร้อมรับงานประเมินค่าทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งอสังหาริมทรัพย์และมูลค่ากิจการ และในทุกภูมิภาคของโลก


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,354 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved