แนวทางการพัฒนาโครงการร้างด้วยตำรา "ใส่ตะกร้าล้างน้ำ"
  AREA แถลง ฉบับที่ 461/2559: วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            โครงการร้างนั้นจะพัฒนาอย่างไรดีจึงจะสามารถประสบความสำเร็จ ลำพังที่ดินแต่ละแปลงโดยตัวเอง ไม่มีมูลค่า จะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อไดันำมารวมกันพัฒนา ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้พาคณะนักศึกษาหลักสูตร AP101 การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ไปดูงานโครงการร้าง จึงนำมาเป็นกรณีศึกษา

ดูวิดิโอ: https://youtu.be/Wb2iheEru4s

            อนึ่งสำหรับหลักสูตร AP101 การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพนี้ จัดต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 25 แล้ว มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาที่ดิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า นักการเงิน การธนาคาร และนักวิชาชีพอื่น ๆ สนใจติดต่อโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทร.02.295.2294 หรือดูรายละเอียดตาม link นี้: www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/index.php?p=ap101.php


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,455 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved