อสังหาริมทรัพย์ 11 เดือนในปี 2559 ตกหนัก
  AREA แถลง ฉบับที่ 472/2559: วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 อยู่ราว 3% ในแง่จำนวนหน่วย และ 16% ในแง่มูลค่าการพัฒนา โดยจำนวนหน่วยลดลงตั้งแต่ปีสูงสุดในปี 2556 มาอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้น แต่เป็นไปได้ที่ปี 2560 จะพัฒนาดีขึ้น

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่าในรอบ 11 เดือนของปี 2559 (ยกเว้นเดือนธันวาคม) มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ 95,577 หน่วย รวมมูลค่า 336,980 ล้านบาท โดยแทบทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัยถึง 95,504 หน่วย รวมมูลค่า 335,714 ล้านบาท

            หากประมาณการทั้งปี 2559 ก็เชื่อว่าจะมีจำนวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยใหม่ใหม่รวม 104,186 หน่วย รวมมูลค่า 366,233 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีการเปิดตัวหน่วยขายที่อยู่อาศัย 107,990 หน่วย รวมมูลค่า 435,056 ล้านบาท ดังนั้นจึงคาดว่าในปี 2559 นี้ มีการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลง 4% ในแง่จำนวนหน่วย และลดลง 16% ในแง่มูลค่า ทั้งนี้เป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่กระเตื้อง จึงทำให้การเปิดตัวมีน้อยกว่าแต่ก่อน และนับว่าลดลงมาตั้งแต่ที่ขึ้นสูงสุดในปี 2556 (สำหรับจำนวนหน่วย)

            ในรอบ 11 เดือนนี้ห้องชุดเปิดตัวใหม่มากที่สุดถึง 55% หรือ 52,847 หน่วย รองลงมาก็คือทาวน์เฮาส์ มี 25% และบ้านเดี่ยวมีสัดส่วน 11% นอกจากนั้นยังมีบ้านแฝด 6% และอาคารพาณิชย์ 2% สำหรับระดับราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดมากที่สุดก็อยู่ในระดับราคา 1-2 ล้านบาท จำนวน 28,954 หน่วย หรือ 30% และระดับ 2-3 ล้านบาท จำนวน 22,593 หน่วย (24%)

            บ้านเดี่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มีการสร้างขายนั้น ตั้งขายในราคา 5-10 ล้านบาท จำนวน 5,313 หน่วย หรือ 51% ของบ้านเดี่ยวทั้งหมด ส่วนทาวน์เฮาส์กลุ่มใหญ่ที่สุดที่เสนอขายในตลาดปี 2559 นั้น กลุ่มใหญ่ที่สุดขายในราคา 2-3 ล้านบาท จำนวน 10,563 หน่วย หรือ 43% ของทาวน์เฮาส์ทั้งหมด และในกรณีห้องชุดนั้น กลุ่มใหญ่ที่สุด ขายในราคา 1-2 ล้านบาท จำนวน 28,954 หน่วย หรือ 30% ของห้องชุดทั้งหมด

            ในปี 2560 คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่อาจดีขึ้น จากการคาดการณ์ของศูนย์ข้อมูลฯ AREA เชื่อว่าการเติบโตทางตลาดอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นในปี 2560 และ 2561 แต่ถ้าไม่ดีขึ้น ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็จะยังทรุดตัวต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,792 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved