ดร.โสภณ เขียนตำรา "การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"
  AREA แถลง ฉบับที่ 486/2559: วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้เขียนตำราชื่อ "การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย" เพื่อใช้สอนในระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ โดยในครั้งนี้เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดสำหรับปี 2560 และพิมพ์ครั้งที่ 4

            หนังสือนี้แบ่งเป็น 10 บทประกอบด้วย

            1.   แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

            2.   ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์

            3.   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์

            4.   การวิเคราะห์การเงิน ต้นทุนและสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์

            5.   การดำเนินโครงการตามกรอบของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์

            6.   การบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการอสังหาริมทรัพย์

            7.   กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์

            8.   การประเมินค่าทรัพย์สินและตั้งราคาขาย

            9.   การจัดการธุรกิจและวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์

            10. บทสรุปสำหรับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

            หนังสือนี้มี 360 หน้า ขายในราคา 300 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
            พิเศษ E-Book ขายในราคา 209 บาท (เปิดอ่านบนมือถือ Smart Phone)

           รายได้เพื่อมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยถือว่า Knowlede is not private property. ท่านสามารถซื้อได้ที่

            1. ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์

            2. หรืออาจสั่งซื้อโดยตรงที่คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร.02.295.3905 ต่อ 109 Email: nonglak@area.co.th

            3. สั่งซื้อเล่ม online ที่: https://goo.gl/T8ZNZ8

            4. ใช้บริการ E-Book: https://goo.gl/FVHVme (เล่มเดิม Ookbee จะอัพเดตเป็นเล่มใหม่ให้ท่านอัตโนมัติภายใน 7 วัน ดูวิธีสั่งซื้อคลิก: https://goo.gl/RjOMzX)

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,832 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved