คุ้มแน่หรือที่จะสร้างสะพานคนเดินข้ามศิริราช
  AREA แถลง ฉบับที่ 497/2559: วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            คิดได้ไง สร้างสะพานคนเดินข้ามศิริราช-ท่าพระจันทร์ ได้ไม่คุ้มเสียแน่ แนวคิดแบบคิขุอาโนเนะแบบนี้ สร้างชาติ สร้างการท่องเที่ยวไม่ได้แน่นอน จะสูญเสียวันละ 14 บาทต่อคน หรือปีละ 307 ล้านบาท หรือรวมเป็นเงินถึง 6,586 ล้านบาท

            ตามที่มีข่าวจะสร้างสะพานคนเดินข้ามศิริราช-ท่าพระจันทร์นั้น (https://goo.gl/TwKuES) กรุงเทพมหานครอ้างว่าประชาชนเห็นด้วย การถามคร่าว ๆ แบบนี้ใคร ๆ ก็คงอยากได้ เพราะไม่ได้ควักเงินจากกระเป๋าตนเองสร้าง ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง แต่ลองตรองดูง่าย ๆ ว่า การข้ามไปฝั่งศิริราชด้วยการปีนสะพานขึ้นไปเดินข้าม กับการนั่งเรือโดยเสียค่าบริการเรือข้ามฟาก 3 บาท อย่างไหนกันแน่ที่ประชาชนคิดจะข้าม

            นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ยังคิดที่สร้างบันไดเลื่อนข้ามสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัยอีกด้วย (https://goo.gl/vQxaob) การมีบันไดเลื่อนไฟฟ้าในยามฝนตก คงจะอันตรายมาก การเดินข้ามธรรมดาในยามฝนตกหนักก็คงอันตรายมากเช่นกัน ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและในการดูแลรักษาสะพานแห่งนี้ คงมหาศาลเหลือเกิน และสร้างความเสียหายแก่การใช้เงิน รวมถึงการขาดประสิทธิภาพในการใช้เงินเพื่อการนี้อย่างแน่นอน

            โครงการนี้กรุงเทพมหานครบอกว่าจะใช้เงินประมาณ 2,450 ล้านบาท หากนับรวมค่าที่ปรึกษา 49 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ก็คงเป็นเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็สมมติเป็นเงิน 1% ของค่าก่อสร้าง เป็นเวลา 50 ปี ณ อัตราดอกเบี้ย 4% ก็จะเป็นเงินอีก 644 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 3,644 ล้านบาท ถ้าเงินจำนวนนี้สร้างรายได้ได้ปีละ 10% ก็เป็นเงิน 364.4 ล้านบาท ในแต่ละวันมีคนข้ามไปมาระหว่างศิริราช-ท่าพระจันทร์ 60,000 คน ก็เป็นเงินคนละ 17 บาท แพงกว่าค่าข้ามเรือข้ามฟากเพียง 3 บาท

            ประเด็นที่ควรห่วงใยประการหนึ่งก็คือ อาจไม่มีคนข้าม เพราะการข้ามโดยเรือโดยสาร จะสามารถนั่งข้ามได้สบาย ๆ ไม่ต้องขึ้นไปบนสะพานสูงเท่าสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วข้ามขึ้นลง การหวังจะได้พบนักท่องเที่ยว ก็คงได้บ้าง แต่ก็คงไม่มาก วันหนึ่ง ๆ คงมีไม่กี่พันคนเท่านั้น กลุ่มปั่นจักรยาน ก็คงมาเป็นครั้งคราวเท่านั้น ไม่ใช่ผู้สัญจรหลัก

            การสูญเงินวันละ 14 บาท (จากค่าคนข้าม 17 บาท ลบด้วยค่าโดยสารเรือตามปกติ 3 บาท) สำหรับคน 60,000 ต่อวัน ณ อัตราดอกเบี้ย 4% เป็นเวลา 50 ปี ก็จะเป็นเงินปีละ 307 ล้านบาท หรือ รวมเป็นเงินสูญเสียรวม 50 ปี เป็นเงิน 6,586 ล้านบาท เงินส่วนนี้ไม่ควรจะสูญเสีย ควรนำเงินงบประมาณไปพัฒนาสิ่งอื่น จะคุ้มค่ากว่าการสร้างสะพานคนเดินแบบนี้อย่างแน่นอน

            คิดให้ชัด ๆ จะได้ไม่เสียใจในภายหลัง


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,999 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved