ที่ดินตรงไหนราคาถูกที่สุดในเขต กทม.และปริมณฑล
  AREA แถลง ฉบับที่ 208/2560: วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            บริเวณใดของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีราคาต่อตารางวาที่ถูกที่สุด ทั้งนี้พิจารณาจากขนาดที่ดินที่เท่า ๆ กันคือ 4 ไร่ ดร.โสภณ มีคำตอบ

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้จัดอันดับราคาที่ดินที่ถูกที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไว้ดังนี้:

            อันดับที่ 1 รหัส A6-4 ทำเล เลียบถนนคลอง 13 กม.5 ณ สิ้นปี 2559 ราคาตารางวาละ 2,600 บาท เพิ่มจากปี 2558 เป็น 4% ทั้งนี้เพราะ ห่างไกลความเจริญ ไม่มีโครงการสาธารณูปโภค

            อันดับที่ 2 รหัส A1-2 ทำเล ตรงข้ามศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ณ สิ้นปี 2559 ราคาตารางวาละ 5,000 บาท เพิ่มจากปี 2558 เป็น 9% ทั้งนี้เพราะ มีข้อจำกัดในการก่อสร้างรอบศูนย์ฯ

            อันดับที่ 3 รหัส G5-5 ทำเล ถ.มอเตอร์เวย์ กม.34 ณ สิ้นปี 2559 ราคาตารางวาละ 5,600 บาท เพิ่มจากปี 2558 เป็น 2% ทั้งนี้เพราะ ค่อนข้างไกล ไม่มีโครงการสาธารณูปโภคใดๆ

            อันดับที่ 4 รหัส A5-3 ทำเล ถ.รังสิต-วังน้อย ณ สิ้นปี 2559 ราคาตารางวาละ 6,000 บาท เพิ่มจากปี 2558 เป็น 9% ทั้งนี้เพราะ ยังมีการพัฒนาที่จำกัด

            อันดับที่ 5 รหัส H7-2 ทำเล สุขุมวิท กม.46 บางบ่อ ณ สิ้นปี 2559 ราคาตารางวาละ 6,200 บาท เพิ่มจากปี 2558 เป็น 3% ทั้งนี้เพราะ ยังอยู่ห่างไกลความเจริญในปัจจุบัน

            อันดับที่ 6 รหัส E3-1 ทำเล ประชาสำราญ ณ สิ้นปี 2559 ราคาตารางวาละ 6,500 บาท เพิ่มจากปี 2558 เป็น 5% ทั้งนี้เพราะ มีข้อจำกัดในการก่อสร้างในเขตพื้นที่สีเขียวทะแยง

            อันดับที่ 7 รหัส A2-2 ทำเล วงแหวนรอบนอกตะวันออก กม.8 ณ สิ้นปี 2559 ราคาตารางวาละ 7,000 บาท เพิ่มจากปี 2558 เป็น 8% ทั้งนี้เพราะ ยังเป็นเขตเกษตรกรรมที่ไม่มีการพัฒนาอื่น

            อันดับที่ 8 รหัส E5-2 ทำเล ลำต้อยติ่ง ณ สิ้นปี 2559 ราคาตารางวาละ 7,000 บาท เพิ่มจากปี 2558 เป็น 8% ทั้งนี้เพราะ มีข้อจำกัดในการก่อสร้างในเขตพื้นที่สีเขียวทะแยง

            อันดับที่ 9 รหัส A2-3 ทำเล เลียบคลองรพีพัฒน์ ณ สิ้นปี 2559 ราคาตารางวาละ 7,500 บาท เพิ่มจากปี 2558 เป็น 7% ทั้งนี้เพราะ ยังไม่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยมากนัก

            อันดับที่ 10 รหัส N6-3 ทำเล วงแหวนรอบนอก สามโคก ณ สิ้นปี 2559 ราคาตารางวาละ 7,600 บาท เพิ่มจากปี 2558 เป็น 1% ทั้งนี้เพราะ ยังตั้งอยู่ห่างไกล ไม่มีโครงการสาธารณูปโภคใดๆ

            จะเห็นได้ว่า ราคาที่ดินที่ถูกที่สุดที่ลำลูกกานั้น ตารางวาละเพียง 2,600 บาท ต่างจากที่บริเวณสยามสแควร์-ชิดลม-เพลินจิตที่ราคา 2 ล้านบาท ณ ปี 2559 อยู่ถึง 769 เท่าทั้งที่ห่างกันไม่เกิน 50 กิโลเมตร นี่แสดงถึงความเหลื่อมล้ำเป็นอย่างยิ่ง แต่ในแง่หนึ่งก็น่าจะสามารถนำที่ดินถูก ๆ เหล่านี้มาพัฒนาเพื่อจะได้เป็นเมืองใหม่ เมืองบริวารของกรุงเทพมหานคร เพื่อไม่ให้เมืองขยายตัวอย่างไร้ขอบเขตนั่นเอง

อ่าน 15,165 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved