ดู Lexis Hibiscus, เกิดไม่ได้ตามกฎหมายคร่ำครึไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 397/2560: วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            โครงการรีสอร์ต Lexis Hibiscus ณ Port Dickson ทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นโครงการที่สร้างลงไปในทะเล สวยและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่เกิดไม่ได้ในกรณีประเทศไทย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ชี้ให้เห็นว่าโครงการ Lexis Hibiscus ณ Port Dickson (http://bit.ly/2gtSdcO) เป็นโครงการรีสอร์ต โรงแรมที่อยู่ริมทะเลใกล้ Port Dickson ในประเทศมาเลเซีย ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียไปทางด้านใต้ประมาณ 103 กิโลเมตร โครงการนี้หากเป็นในกรณีประเทศไทยจะทำไม่ได้ เพราะคงถูกพวก NGOs ต่อต้านหนัก

            แต่สำหรับในประเทศมาเลเซีย โครงการภาคเอกชนใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ก็สามารถก่อสร้างได้ เพราะเป็นประโยชน์ทั้งต่อชุมชน ต่อสังคมโดยรวม ที่ประเทศมาเลเซีย ตามระบบกฎหมายอังกฤษ เขานึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนสิทธิเฉพาะส่วนบุคคลบางคน แต่ของไทยเราคงยึดถึงกฎหมายตามตำรับฝรั่งเศสที่ยึดถือประโยชน์ของบุคคล ดังนั้นหากมีผู้ร้องแม้แต่รายเดียวก็คงย่อมไม่สามารถทำได้เลย

            ยิ่งในกรณีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นในประเทศไทย จะทำการศึกษายังไงก็ไม่ผ่าน นักสิ่งแวดล้อมไทยคร่ำครึและเป็นพวกขวางโลกคล้ายๆ กันเป็นจำนวนมาก โอกาสที่ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกรณีประเทศไทยจึงแทบจะไม่มี แต่ที่มาเลเซีย กรณีนี้ไม่ใช่ประเด็น เขาศึกษาและชี้ให้เห็นได้ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ (http://bit.ly/2yXUKTh)

            ถ้าไทยยังคร่ำครึแบบนี้ จะตามไม่ทันโลก

 

 

 

ดูวิดิโอคลิก: https://www.youtube.com/watch?v=Hl8uTHRD6pE

 

ดูวิดิโอคลิก: https://www.youtube.com/watch?v=riRq-bWGn6s


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 4,421 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved