ดร.โสภณ ไปร่วมงานมอบรางวัลนายหน้าดีเด่นมาเลเซีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 402/2560: วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 มีงานมอบรางวัลตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นที่ประเทศมาเลเซียและจัดขึ้นโดยสมาคมนายหน้ามาเลเซีย (Malaysian Institute of Estate Agents) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในการนี้ สมาคมดังกล่าวได้เชิญ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมก่อตั้ง Asian Real Estate Network Alliance (ARENA) เข้าร่วมงานด้วย เชิญชมภาพกิจกรรมในงาน เผื่อว่าในอนาคต ประเทศไทยของเราจะได้มีการจัดงานเช่นนี้บ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,488 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved