ด่วน เปิดโปงป่าแม่วงก์ที่แท้มีแต่ไม้เล็กๆ ต้องสร้างเขื่อน (ถ่ายจากสถานที่จริง)
  AREA แถลง ฉบับที่ 409/2560: วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่มีข่าวว่าพื้นที่ป่าแม่วงก์เป็นป่าสมบูรณ์ไม่ควรใช้ก่อสร้างเขื่อน ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปสำรวจตั้งแต่ปี 2557 และ 2558 โดยบุกเข้าไปสำรวจถึงในใจกลางพื้นที่ป่า พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอไว้อย่างชัดเจน เพื่อเปิดเผยให้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าแม่วงก์เป็นอย่างไรกันแน่ มีแต่ไม้ต้นเล็กๆ ต่อไม้ใหญ่ที่ถูกตัดโค่นไป 2-3 รุ่นแล้ว

            AREA แถลงฉบับนี้จึงขอนำคลิปที่ถ่ายทำจากสถานที่จริงมาเปิดโปงให้เห็นว่าประชุมบุญที่อ้างและมองจากภาพจากที่สูงนั้นแท้จริงมีแต่ต้นไม้ขนาดเล็กเพียงมีใบสีเขียวปกคลุมไทยในช่วงที่ไม่ใช่หน้าแล้ง แต่หากเป็นในช่วงหน้าแล้งจะมีความโปร่งเป็นอย่างยิ่ง พื้นที่นี้อยู่ที่ชายขอบป่า สมควรนำมาก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์เป็นอย่างยิ่ง

            ดร.โสภณ กล่าวว่าบทพิสูจน์ความจริงเรื่องป่าแม่วงก์นี้จะทำให้สาธารณะชนได้ "ตาสว่าง" เห็นความจริง เพราะหากเรายอมเสียพื้นที่เพียงสองเท่าของเขตสาทรซึ่งเป็นเขตกะจิ๊ดริ๊ดในกรุงเทพมหานคร ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝนแล้งที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากได้อย่างแน่นอน

            อนึ่ง ดร.โสภณ เคยสำรวจความต้องการสร้างเขื่อนของประชาชนในท้องถิ่นปรากฏว่าส่วนใหญ่ต้องการให้สร้างเขื่อนและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงราว 80% แล้วโปรดดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://maewongdam.blogspot.com หรือ www.facebook.com/maewongdam

โปรดคลิกดูวิดิโอ: https://youtu.be/W3Hkuubzbmo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 4,396 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved