รวมประเด็นวิพากษ์แนวคิดเศรษฐกิจของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
  AREA แถลง ฉบับที่ 444/2560: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้จัดทำ Clip เพื่อวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดทางเศรษฐกิจของท่าน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อถือเป็นการ "มองต่างมุม" เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ  AREA แถลงฉบับนี้จึงรวม Clip ต่าง ๆ ไว้ดังนี้:

"จับผิดเศรษฐกิจไทย...โตจริงหรือ?" ดร.โสภณ พรโชคชัย วิพากษ์แนวคิด ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1424673914311857/

 

Live วิพากษ์วิสัยทัศน์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องเศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองหรือรุ่งริ่ง?
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1424102724368976/

 

จับโกหก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย 20 พย. 60
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1422098801236035/


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,393 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved