ดร.โสภณ ไปบรรยายอสังหาริมทรัพย์ที่กรุงพนมเปญ
  AREA แถลง ฉบับที่ 472/2560: วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

             ในระหว่างวันศุกร์ที่ 15-วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ศกนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานสมาคม FIABCI ประเทศไทย ได้เดินทางไปบรรยายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ตามคำเชิญของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ V-Trust กัมพูชา

 

 

 

             กำหนดการของงานนี้มีดังนี้:

Friday, 15 December, 2017, Raffles Hotel Le Royal, Phnom Penh, Cambodia

8:00am - 8:30am       Registration of Participants, Coffee & Networking

8:30am - 8:40am       Introductory Remarks on and Launch of the “Housing Market & Outlook Report 2017 – Cambodia” Mr. Kuy Vat, Chairman of VTrust Group

8:40am - 9:20am       Press Briefing on “Summary Findings on Housing Markets in 7 key Cities of Cambodia”, Mr. Hoem Seiha, Director of Research, VTrust Appraisal Co., Ltd.

9:20am - 10:20am     Full Presentation: “Low-Rise Housing and Condominium Market Supplies, Briefing Statistics of Cambodia's 7 Key Cities” & “Detailed Market Supplies by Year, Location, With Mapping and Indication of Major Projects”, ​Mr. Hoem Seiha, Director of Research, VTrust Appraisal Co., Ltd.

10:20am - 10:40am   Coffee Break

10:40am - 12:10am   Full Presentation: “Market Performance, Completion, Project Delays, Key Indicators and Stratification by Location/City and Developers” Mr. Hoem Seiha, Director of Research, VTrust Appraisal Co., Ltd.

12:10pm - 1:10pm     Lunch Break – Buffet

1:10pm – 1:50pm      Full Presentation: “Updated 2017: Housing Market Brief Reports in Selected Cities of ASEAN: Bangkok, Ho Chi Minh, Jakarta, and Manila ” Dr. Sopon Pornchokchai, PhD, D.FIABCI, CRS, MRICS, and President of Agency for Real Estate Affairs (Thailand).

1:50pm – 2:20pm      Full Presentation: “Updated 2017: Secondary Markets for Gated Residential Community Housing: Real Experiences and Lessons Learnt” Mr. Chrek Soknim, CEO, Century 21 Mekong

2:20pm – 3:00pm      Full Presentation: “Updated 2017: Home Financing Perspectives: Mortgage Supply, Demand, Opportunities, Risks, and Effects of Recent Housing Market Stimulus”, Mr. Hoem Seiha, Director of Research, VTrust Appraisal Co., Ltd.

3:10pm - 3:30pm       Coffee Break

3:30pm - 4:00pm       Full Presentation: “Updated 2017: Key Factors and Market Drivers for Phnom Penh Housing Market”, Mr. Hoem Seiha, Director of Research, VTrust Appraisal Co., Ltd.

4:00pm – 4:20pm      Q&A, Dr. Sopon Pornchokchai, Mr. Chrek Soknim and Mr. Hoem Seiha

4:20pm - 4:30pm       Group Photos & End of Program


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 670 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved