ตลาดอสังหาริมทรัพย์ พฤศจิกา 60 เปิดกระฉูด
  AREA แถลง ฉบับที่ 473/2560: วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

             ในเดือนพฤศจิกายน อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปิดตัวโครงการคึกคักมากเป็นพิเศษ หลังจากมีการชะลอการเปิดตัวไปในเดือนตุลาคม โดยในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 49 โครงการ เป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 48 โครงการ และเป็นอสังหาฯ ประเภทอื่นๆ 1 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 16,368 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 82,226 ล้านบาท

             จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 16,368 หน่วย โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นอาคารชุดเช่นเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 9,251 หน่วย (56.5%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 4,052 หน่วย (24.8%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 2,369 หน่วย (14.5%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

             หากพิจารณาระดับราคาขายจะพบว่า ไม่มีการเปิดขายที่ระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวน 3,163 หน่วย (19.3%) มีมูลค่าโครงการ 5,341 ล้านบาท (6.5%) ระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวน 3,998 หน่วย (24.4%) มีมูลค่าโครงการ 10,011 ล้านบาท (12.2%) ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 4,546 หน่วย (27.8%) มีมูลค่าโครงการ 17,730 ล้านบาท (21.6%) ส่วนที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 4,661 หน่วย (28.5%) และมีมูลค่าโครงการ 49,145 ล้านบาท (59.8%) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

             ในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 35% ซึ่งเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 48% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการได้สูงสุด และมีจำนวนหน่วยขายเป็นส่วนใหญ่ของตลาด อันดับ 1 คือ อาคารชุดระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 2,957 หน่วย ขายได้แล้ว 2,395 หน่วย (81%) รองลงมา คือทาวน์เฮ้าส์ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 656 หน่วย ขายได้แล้ว 292 หน่วย (46%) อันดับ 3 คือ อาคารชุดระดับราคา 10-20 ล้านบาท จำนวน 253 หน่วย ขายได้แล้ว 106 หน่วย (42%) และ ตามลำดับ

             ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 15 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)  ตามลำดับ นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครือ และบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

             ในด้านทำเลที่ตั้ง จะพบว่าในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในจำนวน 10 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 37 โครงการ เช่น ถนนรามอินทรา ถนนวงแหวนตะวันออก ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ถนนศรีนครินทร์ ถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม 2 ถนนเพชรเกษม ถนนราชพฤกษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 2 โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งเป็น เช่น ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี และ บางบ่อ เป็นต้น


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,202 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved