ฉลองปีใหม่แบบ AREA
  AREA แถลง ฉบับที่ 485/2560: วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อค่ำวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เป็นประธานเปิดงานฉลองปีใหม่ของศูนย์ข้อมูลฯ โดยในปีนี้ฉลองแบบเรียบง่าย ณ สำนักงานของศูนย์ข้อมูลฯ โดยนอกจากมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนแล้ว ยังมีการมอบรางวัลเพื่อนร่วมงานดีเด่นรายปี 4 รางวัลจากเพื่อนร่วมงานทั้งหมด 120 คนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ยังมีรางวัลเพื่อนร่วมงานดีเด่นรายเดือนด้วย) ทั้งนี้เพื่อนร่วมงานทั้ง 4 ท่าน ได้รับรางวัลในฐานะปฏิบัติงานดีเด่น ท่านละ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัล "ขวัญถุง" แก่เพื่อนร่วมงานอีก 20 ท่านจากการจับฉลากอีกด้วย

            สำหรับการจ่ายโบนัส ศูนย์ข้อมูลฯ จะจ่ายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานในเดือนเมษายนของทุกปี รวมทั้งรางวัลเพื่อนร่วมงานที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยในรอบ 23 ปีที่ตั้งศูนย์ข้อมูลฯ มา (ตั้งแต่ปี 2534) ได้แจกรางวัลนี้แก่เพื่อนร่วมงานไปแล้วประมาณ 25 ท่าน โดยแต่ละท่านได้รับเข็มกลัดทองคำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ข้อมูลฯ หนัก 1 บาทเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เพื่อนร่วมงานของศูนย์ข้อมูลฯ จำนวนมากที่ทำงานสร้างสรรค์ร่วมกันมาอย่างยาวนาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 526 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved