จัดอันดับเมืองที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 110/2561: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ทั่วประเทศมีเมืองอยู่ 90 เมือง จังหวัดไหนมีต่างชาติบุกเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์มากและน้อยที่สุด ดร.โสภณ เปิดเผยข้อมูลที่ไม่เคยมีที่ไหนเผยแพร่มาก่อน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส  (www.area.co.th) นำเสนอผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ดังนี้:

การจัดอันดับตามเมืองที่มีหน่วยขายเหลือขายมากที่สุด ณ สิ้นปี 2560
อันดับ เมือง จำนวนหน่วยที่เหลือ %
1 กทม.-ปริมณฑล 195,227 61%
2 ระยอง 13,046 4%
3 พัทยา 10,752 3%
4 เชียงใหม่ 10,743 3%
5 เมืองชลบุรี 9,061 3%
6 ชะอำ-หัวหิน 7,304 2%
7 ภูเก็ต 6,908 2%
8 ศรีราชา 6,907 2%
9 บ่อวิน 5,582 2%
10 นครราชสีมา 5,335 2%
11 ฉะเชิงเทรา 5,198 2%
12 ขอนแก่น 3,282 1%
13 พระนครศรีอยุธยา 3,264 1%
14 สุราษฎร์ธานี 3,060 1%
15 หาดใหญ่ 2,959 1%
16 อุดรธานี 2,715 1%
17 พิษณุโลก 2,696 1%
18 บางแสน 2,682 1%
19 อุบลราชธานี 2,359 1%
20 นครปฐม 1,907 1%
21 นครปฐม 1,907 1%
22 นครศรีธรรมราช 1,897 1%
23 เชียงราย 1,821 1%
24 สระบุรี 1,497 0%
25 สัตหีบ 1,271 0%
26 อื่นๆ 8,550 3%
รวม   317,931 100%

 

จำนวนหน่วยที่ขายได้ในแต่ละเมือง (พ.ศ.2560)
อันดับ เมือง จำนวนหน่วยที่ขายได้ %
1 กทม.-ปริมณฑล 103,579 65%
2 ระยอง 6,537 4%
3 พัทยา 6,428 4%
4 เชียงใหม่ 5,500 3%
5 ศรีราชา 3,853 2%
6 ภูเก็ต 3,345 2%
7 เมืองชลบุรี 3,339 2%
8 ชะอำ-หัวหิน 2,467 2%
9 บ่อวิน 2,451 2%
10 นครราชสีมา 2,389 1%
11 พระนครศรีอยุธยา 2,180 1%
12 หาดใหญ่ 1,627 1%
13 ฉะเชิงเทรา 1,392 1%
14 ขอนแก่น 1,363 1%
15 บางแสน 1,212 1%
16 อุดรธานี 792 0%
17 สัตหีบ 722 0%
18 อุบลราชธานี 681 0%
19 พิษณุโลก 636 0%
20 นครปฐม 589 0%
21 นครปฐม 589 0%
22 นครศรีธรรมราช 504 0%
23 สุราษฎร์ธานี 494 0%
24 เชียงราย 462 0%
25 สระบุรี 242 0%
26 อื่นๆ 6,000 4%
รวม   159,373 100%

 

มูลค่าที่ขายได้ในแต่ละเมือง (พ.ศ.2560)
อันดับ เมือง มูลค่า (ล้านบาท) %
1 กทม.-ปริมณฑล 415,852 74%
2 พัทยา 21,746 4%
3 ภูเก็ต 18,161 3%
4 เชียงใหม่ 16,511 3%
5 ระยอง 14,955 3%
6 ศรีราชา 9,998 2%
7 ชะอำ-หัวหิน 9,852 2%
8 เมืองชลบุรี 6,968 1%
9 นครราชสีมา 6,783 1%
10 พระนครศรีอยุธยา 5,560 1%
11 หาดใหญ่ 4,646 1%
12 บ่อวิน 4,484 1%
13 ขอนแก่น 3,834 1%
14 ฉะเชิงเทรา 3,159 1%
15 บางแสน 3,129 1%
16 อุดรธานี 2,530 0%
17 สัตหีบ 2,106 0%
18 อุบลราชธานี 1,885 0%
19 พิษณุโลก 1,778 0%
20 นครศรีธรรมราช 1,556 0%
21 สุราษฎร์ธานี 1,430 0%
22 นครปฐม 1,302 0%
23 นครปฐม 1,302 0%
24 เชียงราย 1,240 0%
25 สระบุรี 629 0%
26 อื่นๆ 15,000 3%
รวม   561,396 100%

 

มูลค่าการขายให้กับคนต่างชาติเรียงตามลำดับเมือง
อันดับ เมือง มูลค่า (ล้านบาท) %
1 กทม.-ปริมณฑล 83,170 73%
2 พัทยา 6,524 6%
3 ภูเก็ต 5,448 5%
4 เชียงใหม่ 3,302 3%
5 ระยอง 2,243 2%
6 ศรีราชา 2,000 2%
7 ชะอำ-หัวหิน 1,970 2%
8 หาดใหญ่ 1,162 1%
9 เมืองชลบุรี 1,045 1%
10 นครราชสีมา 678 1%
11 ขอนแก่น 575 1%
12 พระนครศรีอยุธยา 556 0%
13 บางแสน 469 0%
14 บ่อวิน 448 0%
15 สัตหีบ 421 0%
16 อุดรธานี 379 0%
17 ฉะเชิงเทรา 316 0%
18 สุราษฎร์ธานี 215 0%
19 อุบลราชธานี 189 0%
20 เชียงราย 186 0%
21 พิษณุโลก 178 0%
22 นครปฐม 130 0%
23 นครศรีธรรมราช 78 0%
24 นครปฐม 65 0%
25 สระบุรี 31 0%
26 อื่นๆ 1,500 1%
รวม   113,280 100%

 

            เมืองอื่น ๆ ยังมีการพัฒนาเป็นส่วนน้อย และยังไม่มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติมากนัก

ต่างชาติซื้อบ้านที่จังหวัดไหนบ้าง
ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้:
https://goo.gl/yDSV9Z

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 4,707 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved