อย่าเวอร์ ทำไมพระจะจับเงินไม่ได้
  AREA แถลง ฉบับที่ 118/2561: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เนื่องในวันมาฆะบูชา ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) จึงจัดทำ Clip อันหนึ่งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้พ้นจากการบิดเบือนและการอวดตัว และไม่เดินสายกลาง แต่เดินสายตึงแบบ "เทวทัต" โปรดดูคลิปต่อไปนี้:

อย่าเวอร์ ทำไมพระจะจับเงินไม่ได้ คลิกที่ลิงค์นี้: https://youtu.be/iIpP16sxuBA

 

โปรดอ่านเพิ่มเติม
พุทธะที่แท้: พระจับเงินได้!?!
AREA แถลง ฉบับที่ 405/2560: วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
คลิกที่ลิงค์นี้: http://bit.ly/2ytHg4p

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 5,059 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved