บ้านเบิร์ดธงไชยเชียงรายเฉียดเขตป่า เวิลด์พีซ-ธรรมกายก็รอด
  AREA แถลง ฉบับที่ 132/2561: วันพุธที่ 07 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ปกติผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอาศัยฐานข้อมูลของ DSI ในการสืบค้นตำแหน่งที่ดินว่าอยู่ในเขตป่าหรือไม่ ดร.โสภณ จึงขอยกตัวอย่างบ้านไร่อุดมสุขของคุณเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ เวิลด์พีซวัลเลย์เขาใหญ่ของธรรมกาย และคีรีมายามาเป็นกรณีศึกษา

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า ปกติผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอาศัยฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation: DSI) ในการสืบค้นเบื้องต้นว่าแปลงที่ดินใดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ เขตป่าชายเลน 2543 เขตป่าชายเลน 2530 เขตปฏิรูปที่ดิน เขตนิคมสร้างตนเอง เขตประทานบัตรเหมืองแร่ (ที่ยังไม่หมดอายุ และที่หมดอายุแล้ว) ธรณีวิทยา แหล่งแร่ และชั้นความสูง

            จาก AREA แถลง ฉบับที่ 129/2561: วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2561 เรื่อง "บ้านพักศาลอุทธรณ์ภาค 5 ไม่ได้อยู่ในป่าสงวน แต่ว่า. . ." (https://goo.gl/WtiXoC) มีผู้ถามว่าแล้วในกรณีอื่นๆ เป็นอย่างไรบ้าง เช่น กรณีบ้านของนักร้องยอดนิยม คุณธงไชย แมคอินไตย์ ที่เชียงราย เวิลด์พีซแวลเลย์เขาใหญ่ของธรรมกาย และคีรีมายา เป็นต้น ดร.โสภณ จึงลองตรวจสอบเบื้องต้นจากเว็บไซต์ของ DSI (http://map.dsi.go.th) ซึ่งเป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น ในรายละเอียดต้องไปตรวจสอบกันต่อไป แต่ที่ตรวจสอบนี้ก็เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ผู้สนใจใช้บริการแผนที่นี้ต่อไป

            1. กรณีบ้านไร่อุดมสุขของคุณธงไชย แมคอินไตย์ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จากการตรวจสอบกับเว็บไซต์ DSI ดังกล่าวปรากฏว่า อยู่ห่างจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเพียงประมาณ 250 เมตร และป่าดังกล่าวยังทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินด้วย ที่ดินของคุณธงไชยมีโฉนดเรียบร้อย ไม่ได้บุกรุกป่าใดๆ บริเวณบ้านไร่อุดมสุขที่คุณธงไชยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนี้มีขนาดประมาณ 101 ไร่ มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด จากการประมาณการเบื้องต้น คาดว่ามีราคาไร่ละประมาณ 5 แสนบาท รวมเป็นเงินประมาณ 50 ล้านบาท หากรวมสิ่งก่อสร้างด้วยก็คงเป็นเงินนับร้อยล้านบาท อย่างไรก็ตามในกรณีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งไม่สามารถซื้อขายได้ ให้โอนได้เฉพาะลูกหลานที่ยังทำการเกษตรหรือไม่ก็คืนแก่สำนักงาน ส.ป.ก. นั้น กลับมีการซื้อขายกันไร่ละประมาณ 150,000 - 200,000 บาท

            2. กรณีเวิลด์พีซแวลเลย์เขาใหญ่ ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมในเครือธรรมกายนั้น พบว่าตั้งอยู่บนถนน ทล.3052 ในตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรณีเคยมีข่าวว่าบุกรุกป่า แต่ไม่เป็นความจริง เวิลด์พีซวัลเล่ย์เขาใหญ่ไม่ได้รุกที่ป่าสงวน (http://bit.ly/29wpKRf) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากรณีนี้อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง สามารถออกโฉนดได้ อย่างไรก็ตามยังมีรีสอร์ตอื่นหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงมีพื้นที่ในเขตนิคมสร้างตนเองเช่นกัน แต่ทับซ้อนกับเขตป่า นอกจากนี้ยังอาจมีบางส่วนอยู่ในเขต ส.ป.ก.4-01 หรือไม่

            3. กรณีคีรีมายาที่ตั้งอยู่บนทางหลวง 3052 เช่นกันแต่อยู่ในตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ก็มีข่าวว่าอยู่ในเขตป่าสงวน แต่ปรากฏว่าพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองเดิม ซึ่งสามารถขอออกโฉนดได้ อาจมีเพียงตอนท้ายๆ ของโครงการ ซึ่งอยู่ในแนวของเขตป่า และบางบริเวณเป็นที่ ส.ป.ก.4-01 แต่นี่ก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องตรวจสอบให้ถ้วนถี่ต่อไป ยังไม่อาจสรุปได้แน่ชัด โดยรวมแล้วจึงถือว่าไม่ได้อยู่ในเขตป่า

            การใช้เว็บไซต์ข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศของ DSI จึงจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเขตป่าต่างๆ ได้เบื้องต้น หากอยู่ในเขตป่าใด ๆ ก็ตาม ผู้ซื้อก็ไม่ควรซื้อ เพราะอาจมีความเสี่ยง และพึงตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป

 

ที่ตั้งบ้านไร่อุดมสุขของคุณธงไชย แมคอินไตย์ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 

การตรวจสอบเบื้องต้นจากเว็บไซต์ของ DSI

 

ผลการตรวจสอบไม่ได้อยู่ในแนวเขตป่าใด ๆ (เฉียดแค่ประมาณ 250 เมตร)

 

เวิลด์พีซแวลเลย์ เขาใหญ่ ในเครือธรรมกาย ไม่ได้อยู่ในแน่เขตป่าใดๆ

 

คีรีมายา เขาใหญ่ ก็ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวน ยกเว้นบริเวณตอนท้ายของโครงการแต่ยังไม่สามารถสรุปได้จากแผนที่

 

ดูวิดิโอบน fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/uzjXue

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 8,111 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved