เชิญไปประชุม FIABCI World Congress ที่ดูไบ
  AREA แถลง ฉบับที่ 145/2561: วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            งานประชุมประจำปีของ FIABCI World Congress น่าสนใจมาก จะได้พบเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลกโอกาสดีมีครั้งเดียว

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI Thai) ขอเชิญท่านผู้สนใจไปร่วมงาน FIABCI World Congress ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 โดยช่วงแรกเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมทั่วไปสามารถไปท่องเที่ยวก่อน และมีการเลี้ยงรับรองและสัมมนาใหญ่ 3 วันคือ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561

            รายละเอียดการลงทะเบียน ลงทะเบียนได้โดยตรงที่ http://www.fiabcidubai.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนงลักษณ์ จตุเทน เลขาฯ ดร.โสภณ โทร.02.295.3905 ต่อ 109


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 964 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved