เผย 10 บริษัทอสังหาฯ นอกตลาดที่เด่นที่สุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 154/2561: วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ชี้ว่า บจก.จิรภาส เรียลตี้ เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากการผลิตหน่วยขายที่อยู่อาศัยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2560) โดยทำโครงการเดียว แต่มีหน่วยขายถึง 1,178 หน่วย หรือราว 1% ของทั้งตลาดในแง่จำนวนหน่วย มีมูลค่าสูงสุดถึง 7,151 ล้านบาท ส่วนอันดับที่ 2 และ 3 พอ ๆ กับ ทั้ง 3 โครงการนี้ก็มีสัดส่วนการพัฒนาไม่แตกต่างกันนัก

10 อันดับบริษัทอสังหาฯ นอกตลาดที่เด่นที่สุด
ตามจำนวนหน่วย
อันดับที่ ชื่อบริษัท โครงการ หน่วยขาย มูลค่า (ล้าน) % ของทั้งหมด
1 จิรภาส เรียลตี้   1 1,178 7,153 1.00%
2 ไซมิส แอสเสท  3 1,006 5,803 0.90%
3 ชัยพัฒนาที่ดิน   1 924 3,576 0.80%
4 เอสเตท คิว  2 914 2,066 0.80%
5 นายารา เพชรเกษม  1 749 1,806 0.70%
6 คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้  3 718 1,168 0.60%
7 เจ.ซี.อาร์.แลนด์  2 684 816 0.60%
8 นายารา จรัญ  1 683 1,975 0.60%
9 ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์  1 553 1,370 0.50%
10 เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้  1 552 2,060 0.50%

 

ตามอันดับมูลค่าที่เปิดตัว
อันดับที่ ชื่อบริษัท โครงการ หน่วยขาย มูลค่า (ล้าน) % ของทั้งหมด
1 จิรภาส เรียลตี้   1 7,153 1,178 1.60%
2 ไซมิส แอสเสท  3 5,803 1,006 1.30%
3 ชัยพัฒนาที่ดิน   1 3,576 924 0.80%
4 ลักกี้ ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้   1 3,446 217 0.80%
5 สยามสินธร  2 3,274 79 0.70%
6 สยามนุวัตร  1 2,753 333 0.60%
7 พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์  1 2,627 508 0.60%
8 สิริ ทีเค วัน     1 2,279 269 0.50%
9 เอสเตท คิว  2 2,066 914 0.50%
10 เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้  1 2,060 552 0.50%
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            คาดว่าในอนาคตบริษัทเหล่านี้ซึ่งบ้างก็เป็นบริษัทในเครือบริษัทมหาชน อาจเข้าตลาดมากขึ้นทำให้คู่แข่งในตลาดมีจำนวนมากขึ้นนั่นเอง


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,924 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved