ดร.โสภณท้า ‘ชก’ ดร.สมคิด ดร.อุตตม ดร.คณิต
  AREA แถลง ฉบับที่ 169/2561: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณท้า ‘ชก’ ดร.สมคิด ดร.อุตตม ดร.คณิต ให้เข้ามาพร้อมกัน 1:3 เลย เรื่องรัฐให้เช่าที่ดิน 99 ปีคือขายชาติแน่นอน ถ้าทั้งสามท่านยังไม่มั่นใจ เอา ขรก.กร่างแต่กลวง นายทุนหนุนหลังที่เห็นแต่ประโยชน์ตัว และบริษัทนายหน้าจข้ามชาติที่พร้อม ‘เพ็ดทูล’ ข้อมูลเท็จมา ‘ตาย’ พร้อมกันในคราเดียวกันเลยก็ยิ่งดี

            หยุดขายชาติ: ทำเศรษฐกิจให้ดีไม่ได้ จนตรอกจนต้องเซ้งแผ่นดินเกิดเลยหรือ? 
            - ร่าง พรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โคตรอันตรายต่อชาติ https://goo.gl/697c5F 
            - ดร.โสภณ ท้า Debate ดร.สมคิด https://goo.gl/4UPYvL 
            - วิพากษ์ รมว.อุตตม เช่าที่ดิน99ปี https://goo.gl/DaLdAp 
            - ดร.คณิศ แสงสุพรรณ มั่วหรือไม่? https://goo.gl/duuqzc
 
ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/urhcB8

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,709 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved