ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกายังเพิ่มต่อเนื่อง
  AREA แถลง ฉบับที่ 178/2561: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อยู่ในช่วงที่ถือว่า "บูม" แล้ว อนาคตน่าจะดีขึ้นเรื่อย ๆ อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา น่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยสถิติขององค์กรการเงินเคหการแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Housing Finance Agencty) ที่เก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านที่ถือเป็นดัชนีสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง พบว่า ราคาบ้านเพิ่มขึ้น

            ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา นับถึงสิ้นเดือนมกราคม 2561 ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 0.8% มีเพียงกลุ่มมลรัฐทางตอนกลางด้านตะวันตกเฉียงใต้ อันได้แก่ เท็กซัส หลุยเซียนา อาร์คันซอส์ และโอกลาโฮมาเท่านั้นที่ราคาบ้านตกต่ำลง ทั้งนี้กลุ่มมลรัฐแถบมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น แคลิฟอร์เนียและอื่น ๆ รวมทั้งกลุ่มมลรัฐนิวอิงแลนด์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นกลุ่มที่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือเฉลี่ย 1.2%

แผนภูมิที่ 1: การเปลี่ยนแปลงราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาล่าสุด ณ เดือนมกราคม 2561

            ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมากลุ่มมลรัฐบนเทือกเขา มีการเพิ่มขึ้นของราคาสูงสุดคือ 10% มลรัฐกลุ่มนี้ประกอบด้วย โคโลราโด และนิวเม็กซิโกเนวาดา มอนทานา ยูทาห์ ไวโอมิง อะริโซนา และ ไอดาโฮ  การเพิ่มขึ้นถึง 10% นับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เพิ่มสูงเพียง 5% ต่อปี ส่วนกลุ่มมลรัฐที่ขึ้นต่ำสุดคือขึ้นเพียง 5.8% ได้แก่กลุ่มมลรัฐทางภาคกลางค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ อันประกอบด้วย แคนซัส เซาท์ดาโกตา นอร์ทดาโกตา เนบราสกา มินเนโซตา มิสซูรี และไอโอวา

แผนภูมิที่ 2: การเปลี่ยนแปลงราคาบ้านในสหรัฐอเมริกา ณ 1 ปีล่าสุด (มกราคม 2560-61)

            อาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2534 หรือ 27 ปีก่อน ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 3.6% แต่ถ้าคิดตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นถึงปีละ 6.3% ซึ่งเป็นการขึ้นที่สูงมาก การที่สหรัฐอเมริกามีการเพิ่มขึ้นของราคาค่อนข้างสูงแสดงถึงเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การค้าขายกับไทยคงจะมีมากขึ้นในอนาคตเช่นกัน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,419 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved