ดร.โสภณ จัดอบรมนานาชาติ สร้างชื่อแก่ชาติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 189/2561: วันพุธที่ 04 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) จัดอบรมหลักสูตร AP140: Fundamentals of the Valuation of Complex Properties ในระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ 25 คน ประกอบด้วย ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน จากทั้งในประเทศไทย กัมพูชา ญี่ปุ่น มาเลเซีย ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย เป็นต้น

            การอบรมหลักสูตรนี้ ดร.โสภณ จัดมาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และมีผู้เข้าอบรมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าในเร็วๆ นี้ จะเปิดรุ่นถัดไปเพราะมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นตามลำดับ ศูนย์ข้อมูล AREA ได้ประเมินค่า ศึกษาวิจัย มานำเสนอกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นความรู้ต่อการพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพย์สินในประเทศไทย และถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ให้ต่างชาติยอมรับวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 617 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved