AREA ประเมินค่าทรัพย์สิน ณ กรุงลอนดอน
  AREA แถลง ฉบับที่ 304/2561: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเร็วๆ นี้คณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นำโดยนายจำนงค์ บัวไขย กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปประเมินค่าทรัพย์สินที่เป็นกิจการร้านอาหารในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ทรัพย์สินที่ประเมินประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ และกิจการร้านอาหาร ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อ-ขายทรัพย์สินดังกล่าว

            ในการประเมินค่าทรัพย์สินครั้งนี้ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ณ กรุงลอนดอนอีกด้วย โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลฯ ได้เคยไปเยี่ยมเยียนพบกับประธาน RICS ในปี 2542 คือ Mr.Simon Kolesar และได้ถ่ายภาพร่วมกันไว้ ณ สำนักงานของ RICS อีกด้วย  ดร.โสภณ เป็นสมาชิกของ RICS เช่นกัน

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 930 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved