ด่วน ตลาดที่อยู่อาศัย กทม. ปี 2561 จะลดลงกว่าปีก่อน 16%
  AREA แถลง ฉบับที่ 307/2561: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ด่วน การเปิดตัวสินค้าใหม่ของตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2561 คาดว่าทั้งปีจะลดต่ำลงกว่าปี 2560 ประมาณ 16% สะท้อนว่าเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัว

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า ในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2560 มีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ รวม 131 โครงการ รวมทั้งหมด 32,312 หน่วย รวมมูลค่า 125,443 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 3.882 ล้านบาทต่อหน่วย ในแต่ละโครงการจะมีขนาดประมาณ 247 หน่วย ทั้งนี้การเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2561 มีมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงเดือนเมษายนที่มีวันหยุดมาก อันที่จริงจำนวนการเปิดตัวอาจจะมากกว่านี้ แต่ยังมีบางโครงการเลื่อนการเปิดตัวออกไป สัญญาณการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมจึงนับว่าดีกว่าเดือนเมษายนอย่างชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2560-1
ปี จำนวน  จำนวน   มูลค่า  เฉลี่ย/หน่วย จำนวนหน่วย
  โครงการ  หน่วย   (ล้าน บ)  (ล้าน บ) เฉลี่ย/โครงการ
5 เดือนแรกของปี 2561 131 32,312 125,443 3.882 247
คาดการณ์ปี 2561 386 95,256 369,806 3.882 247
พ.ศ.2560 410 114,477 441,661 3.858 279
การเปลี่ยนแปลง -6% -17% -16% 1% -12%
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            ในการคาดการณ์ตัวเลขทั้งปีของปี 2561 ดร.โสภณ ได้ประมาณการว่าในการสำรวจรายเดือนนั้น ยังอาจมีจำนวนน้อยกว่าความเป็นจริงประมาณ 10% เพราะในการไปสำรวจสถานการณ์การขายในแต่ละโครงการในแต่ละไตรมาส ยังอาจพบโครงการที่สำรวจไม่พบในการสำรวจรายเดือนราว 10% นอกจากนั้น ดร.โสภณ ยังประมาณการว่าในอีก 7 เดือนที่เหลือของปี 2561 อาจจะมีการเปิดตัวดีกว่าใน 5 เดือนแรก อีกเดือนละ 20% เพราะในช่วงปลายปี มักจะมีการเปิดตัวโครงการมากเป็นพิเศษ

            ผลการคาดการณ์จึงพบว่า

            1. ในปี 2561 จะมีโครงการทั้งหมด 386 โครงการที่จะเปิดตัวใหม่ในปี 2561 ทั้งปี รวมจำนวน 95,256 หน่วย มีมูลค่ารวมกันประมาณ 369,806 ล้านบาท

            2. ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการเปิดตัวโครงการใหม่ 410 โครงการ รวมจำนวน 114,477 หน่วย รวมมูลค่า 441,661 ล้านบาท และแต่ละหน่วยมีมูลค่า 3.858 ล้านบาทโดยเฉลี่ย

            3. เมื่อเปรียบเทียบกับแล้วจึงพบว่า จำนนโครงการเปิดตัวใหม่จะลดลง -6% จำนวนหน่วยที่เปิดขาย  จะลดลง -17% และมูลค่าที่เปิดขาย จะลดลง -16% ส่วนราคาเฉลี่ยต่อหน่วยใกล้เคียงกัน คือปีนี้จะมีราคาสูงกว่าเพียง 1% เท่านั้น อย่างไรก็ตามจำนวนหน่วยต่อโครงการจะลดลงไป 12% ทั้งนี้เพื่อให้โครงการไม่ใหญ่เกินไปนัก ไม่เสี่ยงเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่เกินไปนั่นเอง

            โดยนัยนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะลดลงในปี 2561 จากปี 2560 อยู่ประมาณ 16% โดยพิจารณาจากมูลค่าการเปิดตัวเป็นสำคัญ การที่มีการเปิดตัวน้อย ส่วนหนึ่งแสดงว่ากำลังซื้อของประชาชนยังไม่ฟื้นตัว ความสามารถในการซื้ออาจจะลดลงตามลำดับ อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดี ก็อาจทำให้กำลังซื้อที่อยู่อาศัยกลับคืนมาได้เช่นกัน

            สถานการณ์การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,478 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved