ระเบิดตึกที่จีน ไม่ใช่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
  AREA แถลง ฉบับที่ 313/2561: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ข้อความเท็จที่เผยแพร่ใน Line: ตึกสร้างเสร็จใหม่ๆแต่ผิดกฏของทางการจีนมีกฏระเบียบห้ามสร้างอาคารสูงติดชายหาด ใครสร้างผิด กฎหมาย เขาเอาจริง ทางการจีนสั่งให้ทุบทำลาย / ระเบิดทิ้งเลย ไม่มีการเสียดาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

            ความจริง: อาคารนี้สร้างไม่เสร็จ (สังเกตดู) อยู่ใน “เมืองผี” (เมืองที่สร้างขึ้นแต่ไม่มีคนอยู่) ตั้งอยู่แถวท่าเรือเมืองเยียนไถ มณฑลซานตง สร้างมา 9 ปีแล้วโดยนักลงทุนเกาหลี แต่เจ๊งเสียก่อน มีรอยแตกแยก รัฐบาลจีนจีงสั่งรื้อทิ้ง แล้วจะสร้างโรงแรมและตึกใหญขึ้นแทน (อ้างอิง: https://bit.ly/2I5hFjO)

ดูใน facebook live: https://bit.ly/2JPJpi5

 

ดูใน youtube: https://youtu.be/HHd56x3pcyc

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,584 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved