แง่ลบของ 'อีอีซี' ที่ไม่เคยรู้และสุดอันตราย
  AREA แถลง ฉบับที่ 315/2561: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวานนี้ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการ "เจาะลึก EEC จะเป็นคุณต่อชาติแน่หรือ" ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิฯ ได้นำเสนอแง่มุมลบของ 'อีอีซี' ที่ผู้สนใจพึงเข้าใจเพื่อการลงทุนอย่างรอบรู้

            โปรดรับชมได้ตามนี้

ดูวิดิโอ Youtube คลิกที่ลิงค์นี้: https://youtu.be/BpAB3Raldos

 

ดูวิดิโอ Facebook คลิกที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1637738416338738

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,420 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved