ดร.โสภณเสนอผลศึกษาตลาดที่อยู่อาศัย เนปาล
  AREA แถลง ฉบับที่ 317/2561: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จะเดินทางไปนำเสนอผลการศึกษาตลาดที่อยู่อาศัย ณ กรุงกาฏมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยการนำเสนอจะมีขึ้นในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงกาฏมาณฑุ งานนี้จัดขึ้นโดย Brihat Property Solutions

            สำหรับกำหนดการ เป็นดังนี้:

 

REPORT LAUNCHING ON OUTLOOK OF HOUSING MARKET OF KATHMANDU, 2018-19
Wed., June 27, 2018 (13th Ashad 2075) Wednesday, Hotel Shangrilla, Lazimpat

1300    Guest Arrival/Registration

1330    Start of formal Programme, Emcee and Welcome by Ms. Niva Shrestha Program to be moderated by Er. Unam Man Pradhan

1340    Key Note speaker: Dr. Sopon Pornchokchai, Director, Thai Real Estate Business School (TREBS), Bangkok, Thailand.

1415    Er. Shiva Hari Sharma, Director General, Department of Urban Development and Building Construction (DUDBC)

1425    Ar. Kishore Thapa, Board of Director, Nepal Institute for Urban and Regional Studies (NIURS)

1435    Mr. Rajan Singh Bhandari, CEO, Citizen Bank

1445    Questions and Answer

1530    Concluding Remarks and Vote of Thanks by Mr. Om Rajbhandary, Executive Chairperson - Brihat Group

1600    onwards Followed by High Tea.

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,127 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved