ดร.โสภณ ไปบรรยายที่ประเทศยูเครน
  AREA แถลง ฉบับที่ 330/2561: วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฎาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญจากสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศยูเครน (Association of Banking Valuation Specialists of Ukraine) และสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติแห่งประเทศยูเครน (FIABCI Ukraine) ให้ไปบรรยายในชั้น Master Class ณ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน

            ดร.โสภณ ได้มีโอกาสไปจัดการเรียนการสอนด้านการประเมินค่าทรัพย์สินแบบ Mass Appraisal ณ กรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อต้นปี 2561 นอกจากนี้ที่ผ่านมา ดร.โสภณ ยังไปสอนที่ประเทศกัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และอื่นๆ โดยเป็นการเผยแพร่วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ หลายแห่งอีกด้วย

 


 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 973 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved