ดร.สมคิดเลิกโกหกได้แล้วว่าเศรษฐกิจดี
  AREA แถลง ฉบับที่ 339/2561: วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.สมคิดมักไปกล่าวโฆษณาชวนเชื่อในโอกาสต่างๆ ว่าเศรษฐกิจดี แต่แท้จริงแล้วไม่ได้ดีอย่างที่คิด ถ้าเราลงทุนไปตามความเชื่อลอยๆ อาจทำให้ประสบความล้มเหลวได้

ดูวิดิโอ Youtube คลิกที่ลิงค์นี้: https://youtu.be/XutuBSsuqiA

 

 

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1661930803919499/

 

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า เศรษฐกิจของไทยไม่ได้เติบโตโดดเด่นอย่างที่คิด มีหลักฐานสำคัญดังนี้:

            1. เมื่อล่าสุดเดือนมิถุนายน 2561 ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะเติบโตที่ 4.1% ไม่ได้เติบโต 4.8% หรืออื่นใดตามที่สถาบันอื่นๆ ในไทยพยายามสร้างกระแสตามๆ กันไป

            2. เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ไทยอยู่ในอันดับที่ 8 โดยอันดับที่ 1 คือกัมพูขา 6.9% และอันดับที่ 7 ก่อนไทยคืออินโดนีเซีย ด้วยอัตราการเจริญเติบโตที่ 5.2%

            3. สำหรับปี 2562 และ 2563 ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 3.8% เท่านั้น แต่ก็อาจสูงถึง 4.1% ก็เป็นได้ แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าทุกประเทศในอาเซียน

            4. ประเทศที่เจริญเติบโตต่ำกว่าไทยก็คือสิงคโปร์และบรูไน ซึ่งเป็นประเทศเกาะเล็ก ๆ แต่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงกว่าไทยประมาณ 5-7 เท่า หากเขาเจริญในอัตราที่ต่ำกว่าไทยบ้าง ก็ยังถือว่าเจริญอยู่มากแล้ว

            5. สำหรับอินเดียและจีน ซึ่งมีประชากรราว 1,300 ล้านคนหรือมากกว่าไทยประมาณ 20 เท่านั้นก็มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าไทยเสียอีก ดังนั้นที่ไทยเติบโต 4.1% ในปี 2561 นั้น จึงถือว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่อย่างไร ก็คงเป็นการขึ้นยกแผงในภูมิภาคนี้

            6. ที่ ดร.สมคิดมักคุยว่าเศรษฐกิจไทยดีกว่าในปีที่เกิดรัฐประหารที่เติบโตเพียง 0.9% ผ่านมา 4 ปีเติบโตเป็น 4.1% นั้นถือว่าเติบโตน้อยมาก ไม่ได้มีอะไรแสดงถึงผลงานเป็นพิเศษ นอกจากการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ "ดีด" ตัวเลขเศรษฐกิจให้ดูดีขึ้น

            7. ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เข้ามาพร้อมกับน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตเพียง 0.8% ในปี 2554 นั้น ปรากฏว่าในปีถัดมา รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำให้เศรษฐกิจเติบโตถึง 7.2% สูงกว่าหลายชาติในอาเซียน

            8. อย่างไรก็ตามเพราะความกดดันทางการเมืองและการกระทำผิดกฎหมายมากมาย ตั้งแต่การชุมนุมผิดกฎหมาย Shut Down ประเทศไทย การล่วงละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่นโดยกลุ่มการเมือง กปปส. ทำให้เศรษฐกิจในปี 2556 และ 2557 ตกต่ำลงตามลำดับ

            9. ที่บอกว่าเศรษฐกิจดีในปัจจุบันนั้น ประชาชนต่างไม่รู้สึกเลยว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้น ขนาด "ชาว กทม. บอกเศรษฐกิจทรุด ปีหน้าเลือกตั้งจึ่งดีขึ้น" (https://bit.ly/2Jlv6NB) หรือ "เศรษฐกิจกำลังทรุดหนักลงอย่างมาก ทั้งนี้สำรวจจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำในใจกลางกรุงเอง" (https://bit.ly/2EtZdQc) เป็นต้น

            ด้วยเหตุนี้ หากเราประเมินสถานการณ์ผิดพลาด อาจทำให้ทุ่มลงทุนโดยขาดสติเท่าที่ควร หรือมองด้านเดียวจนเกินควร นักลงทุนจึงพึงสังวร

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียน จีนและอินเดีย 2554-2563
ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
อินเดีย 6.6 5.5 6.5 7.2 7.9 7.1 7.4 7.6 7.5 7.5
กัมพูชา 7.1 7.3 7.4 7.1 7.0 7.0 6.8 6.9 6.7 6.6
เวียดนาม 6.2 5.2 5.4 6.0 6.7 6.2 6.8 6.8 6.6 6.5
เมียนมา 5.6 7.3 8.4 8.0 7.0 5.9 6.4 6.7 6.9 7.1
ฟิลิปปินส์ 3.7 6.7 7.1 6.2 6.1 6.9 6.7 6.7 6.7 6.6
ลาว 7.8 7.9 7.8 7.5 7.3 7.0 6.7 6.6 6.9 6.9
จีน 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 6.7 6.9 6.5 6.3 6.2
มาเลเซีย 5.3 5.5 4.7 6.0 5.0 4.2 5.9 5.4 5.1 4.8
อินโดนีเซีย 6.2 6.0 5.6 5.0 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4
ไทย 0.8 7.2 2.7 0.9 3.0 3.3 3.9 4.1 3.8 3.8
บรูไน 3.7 0.9 -2.1 -2.5 -0.4 -2.5 1.0 2.5 2.2 2.3
สิงคโปร์ 6.2 3.9 5.0 3.6 1.9 2.0 2.4 2.5 2.7 2.6
ที่มา: 2011-2014: ADB: https://bit.ly/2HTaPy0
2015-2020: World Bank: https://bit.ly/2HOIrwK
บรูไน: Trading Economy: https://bit.ly/2sWDjC8
อินเดีย: (World Bank): https://bit.ly/2HQiFIx
สิงคโปร์, 2019-20: https://bit.ly/2sYBCUL
 

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,750 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved