ดร.โสภณ เป็นสมาชิก IAAO ครบ 20 ปี
  AREA แถลง ฉบับที่ 346/2561: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในปี 2561 นี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับวุฒิบัตรในฐานะสมาชิกของ International Association of Assessing Officers (IAAO) ครบรอบ 20 ปี สมาคมแห่งนี้เป็นสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนานาชาติที่ตั้งอยู่ ณ นครแคนซัส มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสมาชิกอยู่ประมาณ 7,000 คนทั่วโลก โดยมีสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ราว 20 ประเทศ

            ดร.โสภณ ไปนำเสนอบทความวิชาการอยู่เป็นระยะ ๆ และนำคณะข้าราชการและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไทยไปดูงานและเข้าร่วมสัมมนาอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังเป็นผู้แทนของ IAAO ประจำประเทศไทยอีกด้วย รวมทั้งเคยจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินของ IAAO ในประเทศไทยหลายหน รวมทั้งเขียนบทความลงในวารสารวิชาการของ IAAO สมาคมแห่งนี้เป็นผู้นำด้านการประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลองทางสถิติ (Computer-assisted Mass Appraisal หรือ CAMA) ทั้งนี้ ดร.โสภณ ได้สร้างแบบจำลอง CAMA เป็นคนแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2533 ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 839 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved