ต่างชาติซื้ออสังหาฯ 1.13 แสนล้าน ธปท.ว่าเป็นห้องชุด 7หมื่นล้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 349/2561: วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวว่า ธปท.แถลงว่าต่างชาติมาซื้อห้องชุดในประเทศไทยในปี 2560 ราว 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับที่ ดร.โสภณ ประเมินไว้ แต่หากเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมด จะสูงถึง 1.13 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตระหนกไม่น้อยกับการกลืนชาติ

            เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่า "อุปสงค์ชาวต่างชาติต่ออาคารชุดไทยในปี 2560 เร่งตัวขึ้นมาก โดยประเมินจากมูลค่าการซื้อเงินบาทของชาวต่างชาติเพื่อชำระค่าอาคารชุด และการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของชาวต่างชาติเพื่อซื้ออาคารชุด ซึ่งพบว่าในปี 2560 อยู่ที่ 70,758 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 อยู่ที่ 53,259 ล้านบาท ขยายตัวที่ 33% ทั้งนี้ สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติปี 2560 คิดเป็น 27% ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดทั่วประเทศ จากปี 2559 อยู่ที่ 21%" (https://bit.ly/2us1b1q)

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าผลการสำรวจพบว่าเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยที่ซื้อขายในปี 2560 มีมูลค่าการขายโดยรวม และที่ให้ต่างชาติซื้อไปโดยตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศมีการซื้อขายกันถึง 576,396 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 113,280 ล้านบาท ถูกซื้อโดยชาวต่างชาติ หรือราว 20% และส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (https://goo.gl/fpbv6m)

            ในกรณีนี้หากมีการเสียภาษีจะได้เงินเท่าไหร่

            1. ถ้าประเทศไทยมีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ณ อัตรา 1% ก็จะได้ภาษีถึง 1,133 ล้านบาทต่อปี และถ้าคิดด้วยอัตราคิดลดที่ 10% ก็จะเป็นมูลค่าราว 11,328 ล้านบาท แต่ประเทศไทยไม่มีภาษีนี้ ก็เท่ากับเราขายและยกอสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติไปโดยไม่ต้องเสียภาษีใด ๆ ในขณะที่คนไทยไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศต้องเสียภาษีเต็มๆ

            2. ในกรณีภาษีมรดก มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 113,280 ล้านบาท หากต้องเสียภาษีมรดกเมื่อยกให้บุตรหลานในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยสมมติให้ราคาเพิ่มขึ้น 3 เท่า และต้องเสียภาษี 5% (ตามอารยประเทศโดยไม่มีการยกเว้นเช่นกฎหมายมรดกของไทยป ก็จะได้เงินถึง 16,992 ล้านบาท และหากคิดทอนเป็นเงินปัจจุบัน ณ อัตราดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 20 ปี ก็จะเป็นเงิน 9,408 ล้านบาทที่ควรเก็บได้ตามค่าของวันนี้

            3. ถ้าเรามีการเก็บภาษีการซื้อของชาวต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกงและประเทศอื่นๆ โดยสมมติให้ไทยเก็บเพียง 10% มูลค่าที่ซื้อ 113,280 ล้านบาทในปี 2560 ก็ต้องเสียภาษีถึง 11,328 ล้านบาทแล้ว

            จะเห็นได้ว่าการให้ต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยในมูลค่า 113,280 ล้านบาทในปี 2560 โดยไทยไม่มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดกและภาษีการซื้อของชาวต่างชาติเยี่ยงอารยประเทศ ทำให้ไทยเสียผลประโยชน์ไปถึง 32,064 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาประเทศชาติได้อีกมาก


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,052 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved