ดร.โสภณ ไม่ใช่นายหน้า ไม่พัฒนาที่ดินเองเพื่อความเป็นกลาง
  AREA แถลง ฉบับที่ 351/2561: วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันนี้ (18 กรกฎาคม 2561) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้จัดเผยแพร่ FB Live ในหัวข้อ "ดร.โสภณ ไม่ใช่นายหน้า ไม่พัฒนาที่ดินเองเพื่อความเป็นกลาง" เพื่อเป็นการยืนยันถึงความเป็นกลางทางวิชาชีพและวิชาการโดยเคร่งครัด

            ในฐานะที่ศูนย์ข้อมูลและ ดร.โสภณ เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนักสำรวจวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ ดร.โสภณ จึงไม่ประกอบอาชีพนายหน้า และไม่พัฒนาที่ดินเองโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการว่า ดร.โสภณและคณะ ไม่ทำกิจกรรมที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในตัวเอง ไม่แสวงหารายได้จากทุกทางที่เป็นไปได้เพื่อดำรงชีพ แต่พยายามรักษามาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยเคร่งครัด

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1672315382881041/

 

ดูวิดิโอ Youtube คลิกที่ลิงค์นี้: https://youtu.be/HkRlPY49RjY

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,146 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved