เพื่อนร่วมงาน AREA ถวายเทียนพรรษา
  AREA แถลง ฉบับที่ 360/2561: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:00 - 18:00 น. ก็เป็นเช่นทุกปี ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th) ได้ร่วมกันทำบุญวันเข้าพรรษา (ล่วงหน้า) ด้วยการถวายเทียนพรรษา และสิ่งของจำเป็นสำหรับภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคน

           ว่าที่ ดร. พระมหาสมชาติ สุวิชาโน แห่งวัดทองบน ถนนพระรามที่ 3 และพระสงฆ์รวม 9 รูป ได้ให้ความเมตตาไปรับเทียนพรรษาและปัจจัยต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ของ AREA ถนนนนทรี ท่านได้แสดงธรรมเทศนา ให้ข้อคิดดีๆ แก่เพื่อนร่วมงานทุกคน พร้อมกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันอีกด้วย ในงานนี้นอกจากบริษัทจะได้ทำบุญแล้ว เพื่อนร่วมงานก็ยังได้นำปัจจัยต่าง ๆ มาร่วมทำบุญด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ AREA มีเพื่อนร่วมงานประมาณ 120 ท่าน

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,051 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved