ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 54 เท่าในรอบ 33 ปี
  AREA แถลง ฉบับที่ 361/2561: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้มี Facebook Live เรื่อง ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 54 เท่าในรอบ 33 ปี

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1681671328612113/

 

ดูวิดิโอ Youtube คลิก: https://youtu.be/pLl7ln2JKgs

            ในรอบ 33 ปี (2528 ถึง 2561) ราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นถึง 54 เท่า ทั้งนี้เพราะกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของไทย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้เปิดเผยผลการสำรวจราคาที่ดินล่าสุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นผลการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์ฯ มาตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2561 หรือ 33 ปีต่อเนื่อง โดยถือเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งเดียวที่ดำเนินการต่อเนื่องที่สุดในประเทศไทย และมีความเป็นกลางเป็นที่สุด เพราะไม่มีผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินรายใหญ่นั่งเป็นกรรมการในศูนย์ฯ

            ในช่วง พ.ศ.2528 ถึง 2561 มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยได้รวบรวมไว้  โดยจะสังเกตได้ว่า

            ระยะที่ 1: ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2528-2534

            ระยะที่ 2: ราคาที่ดินชะลอตัวในช่วง พศ.2535-2539

            ระยะที่ 3: ราคาที่ดินก็ตกต่ำลงในช่วงปี 2540-2542

            ระยะที่ 4: ราคาที่ดินกลับฟื้นตัวอีกในช่วงปี 2543-2548

            ระยะที่ 5: จนมาฟื้นตัวอีกครั้งในปี 2553 ต่อเนื่องถึงปี 2556 และชะลอตัวในปี 2557-2560

            ระยะที่ 6: ปี 2561 ราคาที่ดินดูเพิ่มขึ้น แต่สาเหตุเพราะการก่อสร้างรถไฟฟ้า ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจดี


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,245 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved