ช่วยผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
  AREA แถลง ฉบับที่ 362/2561: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชน (www.issarachon.org) ที่ให้การช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือคนเร่ร่อน ได้ร่วมออกแจกอาหารแก่คนเร่ร่อนที่บริเวณตรอกสาเก ใกล้ท้องสนาทมหลวงเมื่อคืนวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบริจาคเลี้ยงคนเร่ร่อนจาก ดร.จรัล อัมพรกลิ่นแก้ว คุณนริสร์ คุณวิศาลและคุณเอกศักดิ์ สุพรรณขันธ์ ขอให้ทั้ง 3 ท่านมีสุขสวัสดิ์

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,246 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved