โครงการที่อยู่อาศัย "เจ๊ง" เพิ่ม/แต่ยังไม่น่าเป็นห่วง
  AREA แถลง ฉบับที่ 367/2561: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            พบโครงการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล "เจ๊ง" ไป 197 แห่งรวม 55,956 หน่วย แต่ยังไม่น่าเป็นห่วง!

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยถึงผลการสำรวจข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในรายละเอียดพบว่า ณ กลางปี 2561 มีโครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารชุด และที่ดินจัดสรร จำนวน 197 โครงการ "เจ๊ง" ไป คือปิดตัวไปแล้ว ทั้งนี้มีจำนวนหน่วยรวมกัน 55,956 หน่วย รวมมูลค่า 142,831 ล้านบาท

            อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนโครงการ "เจ๊ง" รวมกัน 189 โครงการ รวมจำนวนหน่วยได้ 50,799 หน่วย และมีมูลค่ารวมกันถึง 131,925 ล้านบาท  แสดงว่าในรอบ 6 เดือนล่าสุด (มกราคม-มิถุนายน 2561) ศูนย์ข้อมูลฯ พบมีจำนวนโครงการที่ "เจ๊ง" เพิ่ม 8 โครงการ (4%) รวมหน่วยขายเพิ่มขึ้น 5,157 หน่วย (10%) และมีมูลค่ารวมกันเพิ่มขึ้น 10,906 ล้านบาท (8%) 

            สำหรับสาเหตุสำคัญของการ "เจ๊ง" นี้  ดร.โสภณ แจกแจงไว้ได้แก่

            1. โครงการไม่ผ่าน EIA 54 โครงการหรือ 27%

            2. สถาบันการเงินไม่อำนวยสินเชื่อ 44 โครงการหรือ 22%

            3. ขายไม่ออก รูปแบบสินค้าไม่เหมาะสม 38 โครงการหรือ 19%

            4. ทำเลที่ตั้งไม่ดี ห่างไกลสิ่งอำนวยความสะดวก 19 โครงการหรือ 10% และอื่น ๆ อีก 22% นั่นเอง

            ทั้งนี้ ดร.โสภณเชื่อว่าสินค้าที่ "เจ๊ง" เหล่านี้ยังไม่มากนัก ไม่กระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้หากเทียบจำนวนที่ยังรอการขายอยู่อีกราว 180,635 หน่วย จำนวนที่ "เจ๊ง" เพิ่มในครึ่งปีแรกนี้ (5,157 หน่วย) ซึ่งไม่รวมอยู่ในหน่วยรอขาย นับว่าน้อยมาก คือเพียง 3% เท่านั้น ดร.โสภณ เชื่อว่าหากสัดส่วนยังไม่ถึง 10% ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนัก


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,503 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved