ดร.โสภณวิเคราะห์เศรษฐกิจในรายการช่วยคิดช่วยทำ
  AREA แถลง ฉบับที่ 375/2561: วันศุกร์ที่ 03 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            AREA แถลงฉบับนี้ เป็นการให้สัมภาษณ์ของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เรื่อง "เศรษฐกิจไทยและการเตรียมรับมือ" ในรายการช่วยคิดช่วยทำ โดย คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2561

            โปรดดูตาม link นี้:

31 กรกฎาคม 2561: https://www.youtube.com/watch?v=jlGwVO9eQsU

 

1 สิงหาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=YgYUF2TQcyk

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,177 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved