เก็บตกงานเสวนา "โรงแรมในอุทยานแห่งชาติ"
  AREA แถลง ฉบับที่ 393/2561: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 มีการเสวนาวิชาการเรื่อง "อุทยานแห่งชาติควรมีโรงแรมไหม" และ อ.ธนพล ได้สรุปผลการนำเสนอเบื้องต้นเป็น Highlight

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะที่สนใจเกี่ยวกับโรงแรมในอุทยานแห่งชาติ จึงได้ปรึกษากับ อ.ธนพล สาระนาค ประธานชมรมอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จัดการเสวนาดังกล่าวขึ้น ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561

            ชื่อวิทยากรผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย

            นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้

            นายลภน ซ่อมประดิษฐ์ อุปนายกสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ

            นายมานพ ชมพูจันทร์  ที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว

            นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย

            นายโสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

            นายธนพล สาระนาค ประธานชมรมอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ (ดำเนินการอภิปราย)

            ทั้งนี้ผู้แทนกรมอุทยานฯ ไม่สะดวกไปร่วมเสวนาด้วย เนื่องจากในวันดังกล่าวผู้บริหารระดับสูงติดงานอื่น แต่ได้นายธรรมนูญฯ จากกรมป่าไม้ให้ความกรุณาไปแทน

            นายธนพล ได้สรุปผลการเสวนาเบื้องต้น ดังนี้:

            นาย.ธนพล เล่าประวัติโรงแรมเขาใหญ่ ของ ททท. และสรุปว่าในปัจจุบันยังไม่มีโรงแรมเอกชนในอุทยาน ทั่งๆที่มีระเบียบกรมอุทยานเปิดให้เอกชนเข้าไปจออนุญาตทำโรงแรมแล้ว ตั้งแต่ปี 2547  ปี 2551 กระทรวงทรัพยากร ดำริจะพัฒนาโซนบริการในอุทยาน 10 แห่ง แต่ถูกฝ่ายอนุรักษ์ค้าน ปี 2554 อด.กอช.ท่านหนึ่งดำริจะทำโรงแรม5ดาวรับนักท่องเที่ยวระดับครีม แต่ก็เงียบไป

            นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย ให้ความเห็นว่า “เอกชนควรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการโรงแรมในอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับโรงแรม โดยการอนุญาตหรือให้สัมปทาน 30 ปี มีการประมูลเพื่อให้ทางราชการได้ผลประโยชน์สูงสุดและความเป็นธรรมแก่ผู้สนใจ...ราคาค่าห้องคงจะไม่แพงไปกว่าราคาตลาด"

            นายลภน ซ่อมประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้ความเห็นว่า “โรงแรมในอุทยานแห่งชาติควรคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มีการบำรุงรักษาที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง"

            นายมานพ ชมพูจันทร์ ที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว ให้ความเห็นว่า “เพื่อให้กิจการโรงแรมในอุทยานแห่งชาติดำเนินไปโดยไม่มีผลกระทบในทางเสียหายต่อสภาพธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติต้องมีระเบียบและเงื่อนไขที่รัดกุมและเข้มแข็งสำหรับการควบคุมกิจการโรงแรมในอุทยานแห่งชาติ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ยังไม่พร้อมจะให้ทำโรงแรม โรงแรมในอุทยานต้องมีการควบคุมในด้านต่างๆอย่างเข้มงวด”

            นายโสภณ พรโชคชัย ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า “เสียดายรีสอร์ท หรือโรงแรมเอกชนที่แพ้คดีบุกรุกอุทยาน ต้องรื้อถอนออกไป...ทางรัฐบาลควรนำมาให้เอกชนเช่าดำเนินกิจการต่อ รัฐบาลก็จะได้ผลประโยชน์"ถึงเวลาแล้วที่เมืองไทย จะมีโรงแรมเอกชนบริการในอุทยานแห่งชาติ”

            นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ให้ข้อมูลว่า "ที่จังหวัดเชียงรายก็มีการอนุญาตให้ทำโรงแรมในป่าสงวนหนึ่งราย"

            นายธนพล สรุปผลการเสวนาว่า "ประเด็นการทำโรงแรมในอุทยานเป็นเรื่องใหม่ ความเข้าใจของสังคมยังน้อย สมาคมโรงแรมรับจะเป็นเจ้าภาพปรึกษาหารือหรือเสวนาในโอกาสที่สมควรต่อไป"

            ในที่ประชุมยังมีนายวิชิต พัฒนโกศัย อดีตรองอด.กรมอุทยานมาร่วมรับฟังและแสดงความเห็นด้วย

 

โปรดดู Clip การเสวนาได้ดังนี้: www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1702559236523322


            โปรดดูบทความเพิ่มเติมของนายโสภณ ได้ที่ AREA แถลง ฉบับที่ 377/2561: วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2561 เรื่อง "อุทยานแห่งชาติต้องมีโรงแรมดีๆ จึงจะถูก" ที่ http://bit.ly/2MqTPSy


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,115 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved