บิ๊กตู่ต้องรู้ตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวต่อเนื่อง
  AREA แถลง ฉบับที่ 404/2561: วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ด่วนที่สุด ดร.โสภณคาดการณ์ว่าการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2561 จะลดลงจากปี 2560 แสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดี การลงทุนพึงสังวร

            จากการสำรวจข้อมูลภาคสนามของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2537 จนถึงเดือนล่าสุด ดร.โสภณ ประธานศูนย์ข้อมูลฯ พบว่าในรอบ 7 เดือนแรกของปี 2561 มีโครงการเปิดใหม่รวมกัน 202 โครงการ รวม 52,408 หน่วย มูลค่า 214,704 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.097 ล้านบาท แต่ละโครงการมีขนาด 259 หน่วย

            อย่างไรก็ตามปี 2560 มีจำนวนโครงการทั้งปี 410 โครงการ มี 114,477 หน่วย รวมมูลค่า 441,661 ล้านบาท หรือราคาหน่วยละ 3.858 ล้านบาท แสดงว่าปีนี้เปิดตัวในราคาที่สูงกว่า ผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลางค่อนข้างน้อย คงไม่มีฐานะพอที่จะซื้อบ้าน กำลังซื้อ (Affordability) คงจะต่ำ และแสดงถึงเศรษฐกิจที่ไมได้ดี หรืออาจดีแบบ "รวยกระจุก จนกระจาย"

            เมื่อคาดการณ์ทั้งปี โดยใช้ค่าเฉลี่ย 7 เดือนแรกคูณด้วย 12 จะพบว่าจำนวนโครงการ หน่วยขายและมูลค่าการพัฒนา จะลดลงประมาณ 16% 22% และ 17% ตามลำดับ มีเพียงราคาที่เพิ่มขึ้น 6% อย่างไรก็ตามคาดว่าผลการสำรวจรายเดือนในรอบ 7 เดือนล่าสุดอาจมีตกหล่นประมาณ 5% และคาดว่าในช่วงปลายปี 5 เดือนหลัง อาจมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นในแต่ละเดือนมากกว่าช่วงแต่ละเดือนของ 7 เดือนแรก 20% ซึ่งทำให้ตัวเลขาการเปิดตัวสงขึ้น อย่งไรก็ตาม ก็ยังคาดการณ์ว่า จำนวน.โครงการ จำนวนหน่วย และมูลค่าการพัฒนายังลดลงประมาณ 4% 11% และ 5% อยู่นั่นเอง

            การที่จำนวนหน่วยลดลง 11% แสดงว่า ภาวะเศรษฐกิจของไทยคงยังไม่ดี และกำลังซื้อในที่นี้ ยังมีมาจากต่างประเทศ โดยศูนย์ข้อมูลฯ คาดว่ามีกำลังซื้อจากต่างประเทศประมาณ 20% (https://goo.gl/fpbv6m) หากนับเพาะชาวไทย ก็คงเห็นได้ชัดเจนว่ากำลังซื้อหดตัวลงเป็นอย่างมาก การลงทุนต่างๆ จึงมีความเสี่ยงสูง พึงสังวร


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,601 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved